עורך דין אזרחי מתמחה בתחום בתביעות כספיות, עבודה ועוד

עורך דין אזרחי

עורך דין אזרחי – משרדנו מתמחה בניהול תביעות אזרחיות, כספיות וניזקיות רחבות היקף. תחת הכותרת הליכים אזרחיים נכללים נושאים שונים, לרבות, ליטיגציה, השבת כספים, הוצאה לפועל, חדלות פירעון, תביעות כספיות. משרדנו מלווה קהל רחב של לקוחות מרוצים שזכו בתביעותיהם.

עורך דין אזרחי | עו"ד אזרחי

אז מה הוא משפט אזרחי? - עורך דין אזרחי

עורך דין אזרחי עוסק בין היתר בתחומים המפורטים בדף זה.

למידע מורחב בכל נושא אתם מוזמנים לעיין באתר או בדפים הרלוונטיים, כאמור בקישורים והתחומים הבאים:

לשיחת ייעוץ

תביעות כספיות - עורך דין אזרחי

מה היא תביעה כספית ? ההגדרה

זו תביעה שניתן להעריכה בכסף באופן אריתמטי ופשוט לחישוב או באמצעות חוות דעת מומחה.

הסעד העיקרי הנדרש בתביעות כספיות הינו סעד כספי לרבות פיצוי בגין נזקים נוספים.

עו"ד אזרחי עוסק גם בהגשת תביעות כספיות כנגד חייבים.

בנוסף, לפעמים אתם יוצרים הסכם עם אדם מסוים או מוכרים לו מוצר , שירות והוא פשוט לא משלם בעבורו.

במצב זה ניתן לפנות לבית המשפט או ללשכת ההוצל"פ ולתבוע את המגיע לכם!

ככל והצד השני יסרב לשתף פעולה או יינתן כנגדו פסק דין ניתן יהיה להטיל עליו עיקולים והגבלות שונות ובכך, לחסום את פעילותו השוטפת.

זכרו לתביעה כספית קיימת תקופת התיישנות!

לכן, במידה וחייבים לכם עדיף לפעול במהירות להגשת התביעה, שהרי, משיכת זמן יכולה לפגוע.

כמו כן, במצבים מסוימים תביעות מעין אלה נקראות תביעות עשיית אושר ולא במשפט.

לדוגמה במקרה בו המוצר הגיעו לידי צד שלישי, בזמן שאותו צד ידע או היה עליו לדעת שהמוצר שלכם.

אז באיזה מצב הולכים להוצל"פ ובאיזה מצב הולכים לבית המשפט?

כאשר אנחנו אוחזים בחוזה חתום בכתב יד, ניתן באמצעותו לגשת ולפתוח תיק הוצאה לפועל, זאת לאחר משלוח מכתב התראה מתאים.

כך, בהתאם לחוק, לצורך פתיחת תיק הוצאה לפועל עם הסכם צריך לעמוד בשני תנאים מצטברים:

א. החוב נמוך מ 75,000 ש"ח

ב. משלוח מכתב התראה בן 30 ימים לחייב – המכתב חייב להיות בנוסח ייחודי.

כלומר, לאחר עמידה בתנאים אלה ניתן להגיש תביעה ישירות ללשכת ההוצאה לפועל.

לבית המשפט פונים בתביעה כספית במקרה ואנו לא עומדים בתנאים המצטברים המפורטים לעיל.

בתום המשפט ובמקרה והחייב אינו משלם, ניתן להגיש את פס"ד להוצל"פ ולהטיל עיקולים.

כיצד מנהלים תביעה כספית – באמצעות עורך דין אזרחי

כידוע בתביעה קיימים שני צדדים התובע והנתבע.

התובע הוא אשר פותח את ההליך ופונה לבית המשפט בבקשה לזמן את הנתבע ולחייבו בסכום כתב התביעה שהוגש.

כמו כן, בשלב זה רשאי הנתבע אף להגיש תביעה שכנגד.

בנוסף, לאחר הגשת התביעה עתידים להתנהל מספר דיונים בבית המשפט לרבות חקירות הצדדים שבסופם בית המשפט יכריע בסוגיה שהועלתה, בית המשפט עלול אף לחייב את הנתבע בסכום כתב התביעה אך גם עלול לחייב את התובע בהוצאות הנתבע עקב דחיית התביעה.

כיצד מעריכים את התביעה הכספית? באמצעות עו"ד אזרחי

כל תביעה כספית מוערכת לפי נסיבותיה, כאשר לתביעות אלה ניתן לצרף גם פיצוי בגין עוגמת נפש או נזק לא ממוני שנגרם לתובע.
תביעות כספיות מוגשות לרבות בתחומים הבאים:

הפרות הסכמים, ליקויי בניה או מוצרים פגומים, קניין ורכוש, נזיקין לרבות נזק רכוש אך לא רק.

מרבית התביעות הכספיות מגיעות עקב הפרה חוזית כזו או אחרת בין הצדדים וגם נזקים שנגרמים עקב כך.

זכרו הסכם יכול לקבל תוקף גם בעל פה וגם בהתכתבות בין הצדדים, ללא חתימה בכתב (מלבד החריגים הקבועים בחוק).

הסכמות אלה לרוב מחייבות את הצדדים ולכן, במקרה בו צד מפר את ההסכמה הצד השני יכול לפנות לבית המשפט או ללשכת ההוצאה לפועל ולדרוש את המגיע לו על פי ההסכם.

בנוסף, עוד חשוב ליתן את הדעת על השלב הטרום חוזי, שהרי, אילו אדם משלה אתכם בשל התרום חוזי גם זה עלול לגרור תביעה כספית מתאימה.

בסעיף 12 לחוק החוזים נקבע כי חריגה מהנורמה או פעולות אסורות עוד בטרם חתימת החוזה עלולות לחייב בפיצויים.

לאור המפורט יש לזכור כי כל השלב החוזי והטרום חוזי צריך להתנהל בתום לב ובהגינות.

לשיחת ייעוץ

חוזים - עורך דין אזרחי

חוזה הוא הסכמה של מספר צדדים שנערך בכתב או בעל פה או בהתנהגות (מלבד חריגים מסוימים).

הסכמה זו לרוב מחייבת את הצדדים לעמוד בה.

לכן, במקרה בו צד מפר את ההסכמה הצד השני יכול לפנות לבית המשפט או ללשכת ההוצאה לפועל ולדרוש את המגיע לו על פי ההסכם.

החוק הרלוונטי לאופן יצירת החוזה הוא חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973

והחוק המגן במקרה של הפרה הוא חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970.

שימו לב, במועד עריכת החוזה יש לעמוד בקריטריונים שונים, בין היתר בתום הלב בעריכת החוזה בהתאם לסעיף 12 לחוק החוזים.

באותו הסעיף נקבע, כי חריגה מהנורמה או פעולות אסורות עוד בטרם חתימת החוזה עלולות לחייב בפיצויים.

להלן נוסח החוק:

"12. (א) במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב.

(ב) צד שלא נהג בדרך מקובלת ולא בתום-לב חייב לצד השני פיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב המשא ומתן או עקב כריתת החוזה, והוראות סעיפים 10, 13 ו-14 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, יחולו בשינויים המחוייבים."

 

כמובן שעניינים אלה של תום לב, נוהג וגם אדם סביר, תקפים גם במועד מאוחר לכריתת החוזה, קרי, מועד קיומו של החוזה ועמידת הצדדים בתנאיו.

לעניין זה ניתנה התייחסות בסעיף 39 לחוק החוזים:

"39. בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב; והוא הדין לגבי השימוש בזכות הנובעת מחוזה."

חוזה שכירות - עורך דין אזרחי

עורך דין אזרחי עוסק ביצירת חוזים והסכמים שונים ובין היתר ביצירת חוזה שכירות.

חוזה ערוך היטב יגן על המשכיר וגם על השוכר, כך שבמקרה של הפרה ניתן יהיה לפעול באופן מידי לצורך קבלת התוצאות המבוקשות. 

לקבלת טיפים בנושא הסכם שכירות לחצו כאן.

בנוסף, קיימים תנאים שונים ליצירת חוזה שכירות, כך שבמקרה בו בעל הנכס "מגזים" ברישום הסעיפים הדבר עלול להביא לביטול החוזה.

החוק שניתן להיעזר בו בנושא זה הוא חוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971 – לחוק לחצו כאן

חוזה הלוואה

עורך דין אזרחי עוסק ביצירת חוזי הלוואה בין אנשים פרטיים וגם בין בעלי עסקים.

בחוזים אלה חשוב לבחון את האפשרויות העומדות בפני הצדדים, לרבות אחוזי הריבית, והבטחות הקיימות לכל אחד מהם. 

עסק הנותן הלוואות באופן קבוע כפוף לחוק אשראי הוגן, תשנ"ג – 1993 – לחוק לחצו כאן

 

לשיחת ייעוץ

מכירה וקניית דירה - עורך דין אזרחי

עורך דין אזרחי עוסק ביצירת הסכמי מכר נכסים מסחריים לרבות רכישת דירות מגורים.

במסגרת זו עו"ד אזרחי שומר על זכויותיכם בנכס עצמו וגם על הכסף הרב שמועבר בעסקה. 

לרוב מדובר בעסקה הגדולה ביותר שעושים במהלך החיים, המוערכת במיליונים.

לכן, חשוב לבחור בעורך דין מקצועי המתאים למשימה זו. 

רכישות מקבלן לרוב מוגנות בחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973, הכולל הגנות רבות לטובת הרוכשים – לחוק לחצו כאן

פינוי שוכר - עורך דין אזרחי

עו"ד אזרחי עוסק גם בפינוי שוכרים שבחרו לא לשלם את דמי השכירות.

אנו מטפלים גם במצבים בהם השוכרים המשיכו לשהות בנכס למרות שההסכם נגמר.

כמו כן, במקרים כאלה השוכר משתלט על הנכס ועורך דין אזרחי הוא בעל האמצעים לפנות לבית המשפט ולדרוש את סילוק השוכר באמצעות קבלנים חיצוניים – למידע נוסף על עורך דין פינוי מושכר לחצו כאן.

לשון הרע - עורך דין אזרחי

עו"ד אזרחי עוסק גם בתביעות לשון הרע.

אנשים רבים לא יודעים כי תביעת לשון הרע יכולה לנוע בין 70,000 ₪ ל 140,000 ₪ ללא הוכחת נזק, ואם נגרם נזק ניתן לתבוע את כולו. 

לאחרונה חלה עליה בכמות התביעות המוגשות עקב לשון הרע, זאת בגלל הקלות שניתן להפיץ אמירות פוגעניות.

החוק הרלוונטי בנושא זה הוא חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 – לחוק לחצו כאן

חוק זה למעשה אוסר על הוצאת דיבה \ פרסום שלילי \ פרסום שקרי \ של אדם על אחר באופן פומבי במטרה לפגוע בשם הטוב של האדם או של גופים שונים.

לעורך דין אזרחי יש ניסיון בתחום.

בנוסף, התנהלות זו עלולה להזיק לאדם בין אם במישור האישי בין אם במישור הכלכלי בין אם במישור החברתי והמקצועי.
בנוסף היא גורמת לאדם לעוגמת נפש.

חוק זה למעשה אוסר על הוצאת דיבה \ פרסום שלילי \ פרסום שקרי \ של אדם על אחר באופן פומבי במטרה לפגוע בשם הטוב של האדם או של גופים שונים.

לעורך דין אזרחי יש ניסיון בתחום, התנהלות זו עלולה להזיק לאדם בין אם במישור האישי בין אם במישור הכלכלי בין אם במישור החברתי והמקצועי.
בנוסף היא גורמת לאדם לעוגמת נפש.

יש לשים לב בעת כתיבת הדברים הבאים

כתיבת פוסטים ,כתיבת טוקבק, שיתופים, העברת מידע קלות יד על המקלדת ושכל זאת נעשה בפומבי במטרה לפגוע.

 בספר ויקרא, פרק י"ט, פסוק ט"ז" נכתב "לֹא תֵלֵךְ רָכִיל בְּעַמֶּיךָ".

 

ההמלצה להיעזר בעורך דין אזרחי

שייתן חוות דעת מקצועית בתיקי הוצאת דיבה. ובין כלל וכלל אם המקרה שלפנינו רלוונטי לתביעה.
כמו כן, עורך דין אזרחי שהוא בעל ניסיון רב יכול להסביר לכם באופן מדויק מה המשמעות  ואת התנאים להיווצרות העברה. יתר על כן, הוא יסביר לכם את היקף חומרת הדבר, על האמצעים העומדים לרשותכם. 

גם ייעץ על בסיס ניסיונות קודמים כיצד לפעול.

כמו כן, עורך דין מקצועי יסייע ללקוחות שלו כיצד להתמודד עם אתגרים במטרה להוכיח את הנזק שנגרם לו. 

בנוסף, ולאור זאת לקבל את הסכום המירבי בתנאים הטובים ביותר ובמהירות האפשרית ביותר.

לשיחת ייעוץ

צוואות - עורך דין אזרחי

עורך דין אזרחי הוא בעל הידע ליצירת צוואה שתישמר אצל הרשם לענייני ירושה, ותגרום לחלוקת הרכוש המבוקשת ברגע הנכון.

מי רשאי לערוך צוואה?
לכאורה אדם בר דעת מעל גיל 18 רשאי לערוך צוואה.

אך גם פה קיימים סייגים, לדוגמה במקרה והאדם פסול דין, צוואות עלולה להיפסל.

מי יכול לרשת על פי צוואה?

העיקרון המנחה הוא:

אדם רשאי להוריש את רכושו לכל שיחפוץ, אם עסקינן בילדיו או בבן / בת זוגו, חברה ואפילו צד ג' כלשהו.

יתרה מכך, אדם יכול להוריש באמצעות צוואה גם לילד שטרם נולד, זאת בתנאי שהוא עתיד להיוולד בתוך 300 ימים מיום פטירת המוריש.

בנוסף לכך, משרדנו יתאים את נוסח הצוואה לנסיבות הספציפיות של המצווה וייתן דגש לדברים הבאים:

א. כשרות המצווה

ב. תכנון מס בצוואה

ג. חלוקה ספציפית של הנכסים.

כאשר הצוואה ערוכה בצורה הנכונה – אנו מונעים מריבות ומאבקים מיותרים בעניין הירושה.

למידע נוסף בעניין צוואות לחצו כאן.

עורך דין אזרחי | עו"ד אזרחי

חובות - עורך דין אזרחי

עורך הדין יכול להועיל לאדם שנקלע לחובות לצורך הגעה להסדר עם הנושים או בניהול הליך חדלות פירעון עד לקבלת הפטר מכל חובות העבר.

עורך דין אזרחי או ליטיגטור?

מה זה לטיגטור? 

לטיגטור הוא עורך דין הטוען בבית המשפט במהלך דיונים שונים, בקדם משפט, דיון הוכחות וכו.

בטרם הגעתו לבית המשפט, לטיגטור טוב יכין את חומר הראיות, הטיעונים דבר שיוביל למצב שהצד השני לא יוכל להפתיע אותו בשאלה או נושא שהוא אינו בקיא בו או שאין לו תשובה עליו. כמו כן, עורך דין אזרחי מעביר את המסרים לשופט וגם לצד השני בצורה כזו שתעניק לו את הניצחון שאותו הוא דורש, וזו עבודתו האמיתית.

לשיחת ייעוץ

איך מתנהל המשפט האזרחי?

המשפט מתחיל מהגשת כתבי טענות, לעיתים זה כתב תביעה ולעיטים בקשה לקבלת סעד הצהרתי.

בנוסף, על כתב התביעה לכלול את סכום התביעה, את הסעדים הנוספים, את העילות החוקיות המזכות אתכם בבקשה לקבלת כסף / סעד.
לאחר הגשת כתב התביעה הרלוונטי, יוגש על ידי הצד השני כתב הגנה.

 

כתב הגנה - עורך דין אזרחי

לאחר מכן, נקבע מועד לדיון קדם משפט, בדיון זה השופט בוחן את התיק באופן כללי, שואל שאלות שמעניינות אותו ונותן לצדדים להבהיר במספר מילים את התביעה.

בשלב הבא, הצדדים נדרשים לגלות את מלוא המסמכים שנמצאים ברשותם.

לאחר מכן, הצדדים מגישים תצהירים התומכים בעובדות כתבי הטענות.

לאחר הגשת תצהירים וגילוי מסמכים, נקבע דיון הוכחות במסגרתו כל צד יכול לחקור את המצהיר מהצד השני או להביא עדים חיצוניים שיתמכו בטענותיהם. כמו כן, דיון הוכחות הוא הדיון הקשה ביותר בתחום, במהלך הדיון צצות טענות שונות והנחקרים מודים בדברים לא הגיוניים, לרוב עקב לחץ במעמד הדיון.

בתום הדיון הצדדים מגישים סיכומים וממתינים לקבלת פסק דין.

כמו כן, פסק דין כולל בתוכו את החלטת בית המשפט ולעיתים קרובות גם את הוצאות שהתבקשו בכתב התביעה, לדוגמא הוצאות שכר טרחת עורך דין, אגרה, שליחויות וכדומה…

בנוסף לכך,  פסק הדין מעבירים לעורך דין, אשר מגיש אותו לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל ופועל לגביית הכספים מהצד השני, או לצעד האופרטיבי שנקבע במסגרת פסק הדין, כמו פינוי שוכר, הריסת מבנה, בניה מחדש, הסרת שילוט וכו'

לשיחת ייעוץ

מועדי דיון - עורך דין אזרחי

לאחר מכן, נקבע מועד לדיון קדם משפט, בדיון זה השופט בוחן את התיק באופן כללי, שואל שאלות שמעניינות אותו ונותן לצדדים להבהיר במספר מילים את התביעה.

בשלב הבא, הצדדים נדרשים לגלות את מלוא המסמכים שנמצאים ברשותם.

לאחר מכן, הצדדים מגישים תצהירים התומכים בעובדות כתבי הטענות.
לאחר הגשת תצהירים וגילוי מסמכים, נקבע דיון הוכחות במסגרתו כל צד יכול לחקור את המצהיר מהצד השני או להביא עדים חיצוניים שיתמכו בטענותיהם. כמו כן, דיון הוכחות הוא הדיון הקשה ביותר בתחום, במהלך הדיון צצות טענות שונות והנחקרים מודים בדברים אל הגיוניים, לרוב עקב לחץ במעמד הדיון.

בתום הדיון הצדדים מגישים סיכומים וממתינים לפסק דין.
פסק דין כולל בתוכו את החלטת בית המשפט ולעיתים קרובות גם את הוצאות שהתבקשו בכתב התביעה, לדוגמא הוצאות שכר טרחת עורך דין, אגרה, שליחויות וכדומה… בנוסף לכך, את פסק הדין מעבירים לעורך דין גבייה, אשר מגיש אותו לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל ופועל לגביית הכספים מהצד השני, או לצעד האופרטיבי שנקבע במסגרת פסק הדין, כמו פינוי שוכר, הריסת מבנה, בניה מחדש, הסרת שילוט וכו…

עורך דין אזרחי | עו"ד אזרחי

סיכום

בפשטות עיקר עיסוקו של עורך דין אזרחי הוא בעניינים של אדם לחברו (לעורך דין מסחרי לחצו כאן).

לרבות, בהסכמים שנוצרים ביניהם ולעיתים אף בנזקים שהאדם גורם לחברו.
בכל פעולה משפטית שאתם עושים אתם חושפים את עצמכם לנזקים אפשריים, שאולי כרגע לא עולים בראשכם, אך בעתיד הדבר יגרום לכם להיות מופתעים.
עורך דין אזרחי ינהל בשבילכם את המאבק המשפטי עד לקבלת התוצאה הטובה ביותר. בנוסף לכך, משרדנו מתמחה בתחום האזרחי מלווה אנשים רבים ביצירת הסכמים או ניהול סכסוכים משפטיים אשר הניבו הצלחות של ממש.

מי אנחנו - משרד עורך דין אזרחי

משרדנו הוא משרד בוטיק המייצג אנשים פרטיים וגם עסקיים מהגדולים במשק.

אבי אדיב בעברו ייצג בנקים והיום המשרד מייצג גופים מהגדולים במשק.

לעיתים הורים מחזיקים בנכסים שונים ומבקשים לחלק את הרכוש באופן שאינו שוויוני בין ילדיהם.

קימות סיבות רבות מדוע לחלק את הרכוש באופן שונה, לעיתים גם עקב הרצון לשמור את הרכוש כמקשה אחת ולעיתים בכדי למנוע ריבים מיותרים בין הילדים.

לצורך כך, הורה יכול להחליט איזה נכס הוא מעדיף להשאיר לילד מסוים ואיזה להחסיר ממנו וזאת באמצעות עריכת צוואה נכונה.

כיצד מטפלים

אחת מלקוחות משרדנו מנהלת תאגיד מסחרי המגלגל כ 5 מיליון ₪ בשנה.

במהלך העסקים הרגיל הלקוחה התקשרה עם חברה אחרת בהסכם פרסום רחב היקף ברחבי הארץ בשווי של 1.2 מיליון ₪ .

בהתאם להסכם התשלומים היה על החברה לשלם ללקוחת המשרד 30% בטרם התחיל הפרסום.

 את היתרה עם תחילתו במועדים מסוימים.

לאחר שלקוחת המשרד עמלה רבות, בין היתר כדלקמן:

א. שכרה שטחי פרסום 

ב. תכננה את מועדי הפרסום 

ג. המקומות בהם הכול יפורסם

ולמרות הכול החברה ביקשה לבטל את ההסכמות.

יוצא אפוא, לקוחת המשרד השקיע ימים כלילות לצורך יצירת תוכנית פרסום המתאימה במדויק לחברה, השקיעה משאבים, ימי עבודה ושכרית שטחים והחברה בחרה לבטל את העסקה בנקל ללא הסבר המניח את הדעת.

כמו כן, עם היוודע הדבר, בחרנו להגיש תביעה כספית על מלוא סכום העסקה, זאת למרות שהפרסום לא התקיים בפועל.

בנוסף, מיד עם הגשת התביעה החברה פנתה אל משרדנו באמצעות משרד עו"ד מטעמה וביקשה לסיים את הפרשה בפשרה מיידית.

גם, לאחר מו"מ מצוין הצלחנו לסיים את הפרשה תוך חודש ימים, כך ששני הצדדים היו מרוצים ויחזרו לעבוד יחד בעסקה הבאה.

כמשרד עורך דין אזרחי אנו יודעים איך לנהל מו"מ אשר יטיב עם הלקוח ויאפשר לו לישון בשקט.

לשיחת ייעוץ

אנו מעניקים את השירותים המשפטיים הבאים:

  • חוזים
  • חוזי שכירות
  • הסכמי הלוואה
  • לשון הרע
  • תביעות כספיות
  • תביעות נזיקין
  • פינוי שוכרים
  • מימוש נכסים
רוצים פרטים נוספים?

מלאו את הטופס ותקבלו שיחת ממשרדינו בהקדם

השארת פרטים מהווה הסכמה בכתב לקבלת דברי פרסומת

קצת על משרדינו:

עורך דין אבי חיים אדיב | עורך דין

עורך דין אבי אדיב בעל תואר במשפטים L.L.B.

ניסיון רב בהליכי גביה, תביעות כספיות, פש"ר, פר"ק לרבות ייצוג משפטי של גופים מהגדולים במשק.

בין לקוחות משרדנו נמצאים רשתות מזון מהגדולות במשק וגם חברות פרסום הנסחרות בבורסה, לרבות חברות קייטרינג, יבואני צעצועים ועוד…

השאלה החוזרת על עצמה היא האם "אהיה הלקוח המועדף" והאם באמת דואגים להתיק שלי?

משרדנו הוא משרד בוטיק ולכן, כל לקוח מקבל את הטיפול הראוי.

עורך דין אזרחי | עו"ד אזרחי
מה הלקוחות אומרים עלינו? עורך דין אזרחי
85138800_871168683336229_476181916005957632_o
ברצוננו להוכיר תודה לעורך דין אבי חיים אדיב, תודה שאתה מלווה אותנו בכל ההליכים המשפטיים שעומדים למולנו. גם בימים אלה נראה כי כל צעד כולל השלכות כה רבות. מהתיק הראשון, ידענו שאיתך אנחנו רוצים ללכת לאורך כל הדרך (התיק נגמר בניצחון).
מילאן טויז בע"מ
team3-1.jpg
אבי אדיב, אין מילים בפי בכדי להודות לך, 4 שנים נלחמנו וגם עמלנו לצורך קבלת כספנו, ואתה ב 3 חודשים דאגת שנקבל את כל הכסף בחזרה, אנחנו מודים לך מקרב לב.
יוסף ****
88310422_104269141197090_3414923970154070016_n
אבי מלווה את העסק שלי למעלה מ- 5 שנים. בכל רגע שאני צריך אותו הוא שם בשבילי. שירות אדיב ומקצועי. ממליץ בחום!
מיקי דזין
מנכ"ל MDN

השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

השארת פרטים מהווה הסכמה בכתב לקבלת דברי פרסומת

נשמח לעזור!
שלחו הודעה ועו"ד מומחה יחזור אליכם
בעת לחיצה על כפתור " חזרת נציג" הינך מאשר/ת בזאת לעורך דין אבי אדיב י לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י שליחת מייל חוזר.