עורך דין אזרחי

עורך דין אזרחי מתמחה בניהול תביעות אזרחיות. תחת כותרת זו נכללים נושאים רחבים ושונים.
כאשר משרדנו מלווה קהל רחב של לקוחות מרוצים שזכו בתביעותיהם.

אז מה הוא משפט אזרחי?

עורך דין אזרחי עוסק בין היתר בתחום המפורטים בדף זה.

למידע מורחב בכל נושא אתם מוזמנים לעיין באתר ובדפים הרלוונטיים – לפי הקישורים והתחומים הבאים:

 • חוזים
 • חוזי שכירות
 • הסכמי הלוואה
 • לשון הרע
 • תביעות כספיות
 • תביעות נזיקין
 • פינוי שוכרים
 • מימוש נכסים

חוזים - עורך דין אזרחי

חוזה הוא הסכמה של מספר צדדים אשר יכול הערך בכתב או בעל פה (מלבד חריגים מסוימים).

הסכמה זו לרוב מחייבת את הצדדים לעמוד בה, לכן, במקרה בו צד מפר את ההסכמה הצד השני יכול לפנות לבית המשפט או ללשכת ההוצאה לפועל ולדרוש את המגיע לו על פי ההסכם. 

החוק הרלוונטי לאופן יצירת החוזה הוא חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 

החוק המגן במקרה של הפרה הוא חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970.

שימו לב, במועד עריכת החוזה יש לעמוד בקריטריוני שונים, בין היתר בתום הלב בעריכת החוזה בהתאם לסעיף 12 לחוק החוזים.

באותו הסעיף אף נקבע, כי חריגה מהנורמה או פעולות אסורות עוד בטרם חתימת החוזה עלולות להביא לפיצויים.

להלן נוסח החוק:

"12. (א) במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב.

(ב) צד שלא נהג בדרך מקובלת ולא בתום-לב חייב לצד השני פיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב המשא ומתן או עקב כריתת החוזה, והוראות סעיפים 10, 13 ו-14 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, יחולו בשינויים המחוייבים."

כמובן שעניינים אלה של תום לב, נוהג ואדם סביר, תקפים גם על מועד מאוחר לכריתת החוזה, קרי, מועד קיומו של החוזה ועמידת הצדדים בתנאיו.

לעניין זה ניתנה התייחסות בסעיף 39 לחוק החוזים:

"39. בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב; והוא הדין לגבי השימוש בזכות הנובעת מחוזה."

חוזה שכירות - עורך דין אזרחי

עורך דין אזרחי עוסק ביצירת חוזים והסכמים שונים, בין היתר ביצירת חוזה שכירות אשר יגן על המשכיר או השוכר, כך שבמקרה של הפרה ניתן יהיה לפעול באופן מידי לצורך קבלת התוצאות המבוקשות. 

לקבלת טיפים בנושא הסכם שכירות לחצו כאן.

קיימים תנאים שונים ליצירת חוזה שכירות, וכאשר בעל הנכס "מגזים" ברישום הסעיפים הדבר עלול להביא לביטול החוזה.

החוק שניתן להיעזר בו בנושא זה הוא חוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971 – לחוק לחצו כאן

חוזה הלוואה

עורך דין אזרחי עוסק ביצירת חוזי הלוואה בין אנשים פרטיים או בעלי עסקים.

בחוזים אלה חשוב לבחון את האפשרויות העומדות בפני הצדדים, לרבות אחוזי הריבית, והבטחות הקיימות לכל אחד מהם. 

עסק הנותן הלוואות באופן קבוע כפוף לחוק אשראי הוגן, תשנ"ג – 1993 – לחוק לחצו כאן

 

מכירה וקניית דירה - עורך דין אזרחי

עורך דין אזרחי עוסק ביצירת הסכמי מכר נכסים מסחריים לרבות רכישת דירות מגורים.

במסגרת זו עו"ד אזרחי שומר על זכויותיכם, על הנכס עצמו ועל הכסף הרב שמועבר בעסקה. 

לרוב מדובר בעסקה הגדולה ביותר שעושים במהלך החיים, המוערכת במיליונים.

לכן חשוב לבחור בעורך דין מקצועי המתאים למשימה זו. 

רכישות מקבלן לרוב מוגנות בחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973, הכולל הגנות רבות לטובת הרוכשים – לחוק לחצו כאן

פינוי שוכר - עורך דין אזרחי

עו"ד אזרחי עוסק גם בפינוי שוכרים שבחרו לא לשלם את דמי השכירות כמתחייב או שאינם עוזבים את הנכס למרות שהסכם השכירות תם. 

במקרים כאלה השוכר משתלט על הנכס ועורך דין אזרחי הוא בעל האמצעים לפנות לבית המשפט ולדרוש את סילוק השוכר באמצעות קבלנים חיצוניים – למידע נוסף על עורך דין פינוי מושכר לחצו כאן.

לשון הרע - עורך דין אזרחי

עו"ד אזרחי עוסק גם בתביעות לשון הרע, אנשים רבים לא יודעים כי תביעת לשון הרע יכולה לנוע בין 70,000 ₪ ל 140,000 ₪ ללא הוכחת נזק, ואילו נגרם נזק ניתן לתבוע את כולו. 

לאחרונה חלה עליה בכמות התביעות המוגשות עקב לשון הרע בגלל הקלות שניתן להפיץ אמירות שונות – למידע נוסף על עורך דין לשון הרע לחצו כאן. החוק הרלוונטי בנושא זה הוא חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 – לחוק לחצו כאן

תביעות כספיות - עורך דין אזרחי

עו"ד אזרחי עוסק גם בהגשת תביעות כספיות כנגד חייבים. 

לעיטים עקב כספים שלא הוחזרו, לקחו משהו מבלי להחזיר. 

בנוסף, ניתן לקרוא לזה גם עושר ולא במשפט, אם כסף או מוצר הגיעו לידי צד שלישי כאשר אותו צד ידע או היה עליו לדעת שהמוצר שלכם.

צוואות - עורך דין אזרחי

עורך דין אזרחי הוא בעל הידע ליצירת צוואה שתישמר אצל הרשם לענייני ירושה, ותגרום לחלוקת הרכוש המבוקשת ברגע הנכון. 

למידע נוסף בעניין צוואות לחצו כאן.

עורך דין אזרחי | עו"ד אזרחי

חובות - עורך דין אזרחי

עורך הדין יכול להועיל לאדם שנקלע לחובות לצורך הגעה להסדר עם הנושים או בניהול הליך חדלות פירעון עד לקבלת הפטר מכל חובות העבר.

עורך דין אזרחי או ליטיגטור?

מה זה לטיגטור? לטיגטור הוא עורך דין הטוען בבית המשפט במהלך דיונים שונים, לעיתים בקדם משפט, דיון הוכחות וכו..

בטרם הגעתו לבית המשפט, לטיגטור טוב יכין את חומר הראיות, הטיעונים דבר שיוביל למצב שהצד השני לא יוכל להפתיע אותו בשאלה או נושא שהוא אינו בקיא בו או שאין לו תשובה עליו.

עורך הדין האזרחי מעביר את המסרים לשופט, לצד השני בצורה כזו שתעניק לו את הניצחון שאותו הוא דורש, וזו עבודתו האמיתית.

איך מתנהל המשפט האזרחי?

המשפט מתחיל מהגשת כתבי טענות, לעיתים זה כתב תביעה ולעיטים בקשה לקבלת סעד הצהרתי.
בנוסף, על כתב התביעה לכלול את סכום התביעה, את הסעדים הנוספים, את העילות החוקיות המזכות אותכם בבקשה לקבלת כסף / סעד .
לאחר הגשת כתב התביעה הרלוונטי, יוגש על ידי הצד השני כתב הגנה.

 

כתב הגנה - עורך דין אזרחי

 

לאחר מכן, נקבע מועד לדיון קדם משפט, בדיון זה השופט בוחן את התיק באופן כללי, שואל שאלות שמעניינות אותו ונותן לצדדים להבהיר במספר מילים את התביעה.
בשלב הבא, הצדדים נדרשים לגלות את מלוא המסמכים שנמצאים ברשותם.

לאחר מכן, הצדדים מגישים תצהירים התומכים בעובדות כתבי הטענות.

לאחר הגשת תצהירים וגילוי מסמכים, נקבע דיון הוכחות במסגרתו כל צד יכול לחקור את המצהיר מהצד השני או להביא עדים חיצוניים שיתמכו בטענותיהם.

דיון הוכחות הוא הדיון הקשה ביותר בתחום, במהלך הדיון צצות טענות שונות והנחקרים מודים בדברים לא הגיוניים, לרוב עקב לחץ במעמד הדיון.
בתום הדיון הצדדים מגישים סיכומים וממתינים לקבלת פסק דין.

פסק דין כולל בתוכו את החלטת בית המשפט ולעיתים קרובות גם את הוצאות שהתבקשו בכתב התביעה, לדוגמא הוצאות שכר טרחת עורך דין, אגרה, שליחויות וכדומה…

בנוסף לכך,  פסק הדין מעבירים לעורך דין, אשר מגיש אותו לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל ופועל לגביית הכספים מהצד השני, או לצעד האופרטיבי שנקבע במסגרת פסק הדין, כמו פינוי שוכר, הריסת מבנה, בניה מחדש, הסרת שילוט וכו'

מועדי דיון - עורך דין אזרחי

 

לאחר מכן, נקבע מועד לדיון קדם משפט, בדיון זה השופט בוחן את התיק באופן כללי, שואל שאלות שמעניינות אותו ונותן לצדדים להבהיר במספר מילים את התביעה.
בשלב הבא, הצדדים נדרשים לגלות את מלוא המסמכים שנמצאים ברשותם.

לאחר מכן, הצדדים מגישים תצהירים התומכים בעובדות כתבי הטענות.
לאחר הגשת תצהירים וגילוי מסמכים, נקבע דיון הוכחות במסגרתו כל צד יכול לחקור את המצהיר מהצד השני או להביא עדים חיצוניים שיתמכו בטענותיהם.
דיון הוכחות הוא הדיון הקשה ביותר בתחום, במהלך הדיון צצות טענות שונות והנחקרים מודים בדברים אל הגיוניים, לרוב עקב לחץ במעמד הדיון.
בתום הדיון הצדדים מגישים סיכומים וממתינים לפסק דין.
פסק דין כולל בתוכו את החלטת בית המשפט ולעיתים קרובות גם את הוצאות שהתבקשו בכתב התביעה, לדוגמא הוצאות שכר טרחת עורך דין, אגרה, שליחויות וכדומה…

בנוסף לכך, את פסק הדין מעבירים לעורך דין גבייה, אשר מגיש אותו לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל ופועל לגביית הכספים מהצד השני, או לצעד האופרטיבי שנקבע במסגרת פסק הדין, כמו פינוי שוכר, הריסת מבנה, בניה מחדש, הסרת שילוט וכו..

סיכום

בפשטות עיקר עיסוקו של עורך דין אזרחי הוא בעניינים של אדם לחברו (לעורך דין מסחרי לחצו כאן).

לרבות בהסכמים שנוצרים ביניהם ולעיתים אף בנזקים שהאדם גורם לחברו.
בכל פעולה משפטית שאתם עושים אתם חושפים את עצמכם לנזקים אפשריים, שאולי כרגע לא עולים בראשכם, אך בעתיד הדבר יגרום לכם להיות מופתעים.
עורך דין אזרחי ינהל בשבילכם את המאבק המשפטי עד לקבלת התוצאה הטובה ביותר.

בנוסף לכך, משרדנו מתמחה בתחום האזרחי מלווה אנשים רבים ביצירת הסכמים או ניהול סכסוכים משפטיים אשר הניבו הצלחות של ממש.

מי אנחנו - משרד עורך דין אזרחי

משרדנו הוא משרד בוטיק המייצג אנשים פרטיים ועסקיים מהגדולים במשק.

אבי אדיב בעברו ייצג בנקים והיום המשרד מייצג גופים מהגדולים במשק.

אנו מעניקים את השירותים המשפטיים הבאים:

 • חוזים
 • חוזי שכירות
 • הסכמי הלוואה
 • לשון הרע
 • תביעות כספיות
 • תביעות נזיקין
 • פינוי שוכרים
 • מימוש נכסים

לקביעת פגישה עם עורך דין אזרחי

רוצים פרטים נוספים?

מלאו את הטופס ותקבלו שיחת ממשרדינו בהקדם

השארת פרטים מהווה הסכמה בכתב לקבלת דברי פרסומת

קצת על משרדינו:

עורך דין אבי חיים אדיב | עורך דין

עורך דין אבי אדיב בעל תואר במשפטים L.L.B.

ניסיון רב בהליכי גביה, תביעות כספיות, פש"ר, פר"ק וייצוג משפטי של גופים מהגדולים במשק.

בין לקוחות משרדנו נמצאים רשתות מזון מהגדולות במשק, חברות פרסום הנסחרות בבורסה, חברות קייטרינג, יבואני צעצועים ועוד…

השאלה החוזרת על עצמה היא האם "אהיה הלקוח המועדף" והאם באמת דואגים להתיק שלי?

משרדנו הוא משרד בוטיק וכל לקוח מקבל את הטיפול הראוי.

עורך דין אזרחי | עו"ד אזרחי
מה הלקוחות אומרים עלינו? עורך דין אזרחי
85138800_871168683336229_476181916005957632_o

ברצוננו להוכיר תודה לעורך דין אבי חיים אדיב, תודה שאתה מלווה אותנו בכל ההליכים המשפטיים שעומדים למולנו. בימים אלה נראה כי כל צעד כולל השלכות כה רבות. מהתיק הראשון, ידענו שאיתך אנחנו רוצים ללכת לאורך כל הדרך (התיק נגמר בניצחון).

מילאן טויז בע"מ
team3-1.jpg

אבי אדיב, אין מילים בפי בכדי להודות לך, 4 שנים נלחמנו לצורך קבלת כספנו, ואתה ב 3 חודשים דאגת שנקבל את כל הכסף בחזרה, אנחנו מודים לך מקרב לב.

יוסף ****
88310422_104269141197090_3414923970154070016_n

אבי מלווה את העסק שלי למעלה מ- 5 שנים. בכל רגע שאני צריך אותו הוא שם בשבילי. שירות אדיב ומקצועי. ממליץ בחום!

מיקי דזין
מנכ"ל MDN
בדיקת התאמה ראשונית ללא עלות

מלאו את הטופס ותקבלו שיחת עורך דין אזרחי

השארת פרטים מהווה הסכמה בכתב לקבלת דברי פרסומת