עורך דין הוצאה לפועל

הליך הוצאה לפועל היא זרועו המבצעת של בית המשפט ובאמצעותו ניתן לממש פסקי דין, שיקים, שטרות, משכנתא ועוד… בעזרת עורך דין הוצאה לפועל. משרדנו מייצג זוכים וחייבים בהוצאה לפועל.

עורך דין הוצאה לפועל

עורך דין הוצאה לפעול פועל בשני כובעים:

1. מטעם הזוכים (אנשים להם חייבים) – במידה ואתם אוחזים בפסק דין, בשיקים, חוזים או שטרות ואתם מעוניינים לגבות את החוב עברו לדף הרלוונטי באתר בנושא גבייה – למעבר לחץ כאן.

2. מייצוג חייבים שנפתחו כנגדם הליכים או מעוניינים לפנות להליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) – בעניין זה המשיכו לקרוא.

ייצוג חייבים בהוצאה לפועל

עורך דין הוצאה לפועל מסייע לחייבים בטיפול וביטול הליכי הוצאה לפועל במהירות האפשרית, דבר שיכול להוביל לביטול הגבלות ועיקולים.

עצימת עיינים כלפי החוב לא תביא לסילוקו או לביטול העיקולים, רק פעולות אקטיביות כפי שמבוצעות על ידי משרדנו יכולות להביא לביטול העיקולים ואפילו לדרך חיים והתנהלות חדשה.

בנוסף לכך, לפעמים בגלל עומק הכאב שנגרם אנו בוחרים שלא לטפל בתיקים שנצברים, ולאחר שנים תופסים את הראש ולא יודעים לאן לפנות.

לכן, לא חשוב באיזה מצב אתם נמצאים היום, אל תזניחו ותפנו לעורך דין הוצאה לפועל שיעשה לכם סדר בראש ויבנה תוכנית לפתרון המצב באופן המהיר ביותר.

יתרה מזאת, משרדנו פועל מזה שנים ומסייע ללקוחות רבים למצוא פתרון לחבות אם באמצעות הליכי הוצאה לפועל ואם באמצעות פניה להליכי חדלות פירעון שמביאים סוף לחובות.

ביטול הגבלה על רישיון נהיגה

הסדר חובות

ביטול עיקול משכורת

הקפאת הליכים

להקפאת הליכים לחצו כאן

התנגדות לביצוע שטר / תביעה

ביטול עיכוב יציאה מן הארץ

הליכי חדלות פירעון

להליכי חדלות פירעון לחצו כאן

פירוק חברה

לפירוק חברה לחצו כאן

 • הגשת בקשה לאיחוד תיקים.
 • הגשת בקשה ל"מוגבל באמצעים".
 • ביטול עיקולים והגבלות.
 • בקשת התנגדות.
 • בקשה לעיכוב הליכים.

קיבלתם אזהרה מלשכת ההוצאה?

מיום קבלת האזהרה מתיק ההוצאה לפועל ניתנת לכם ההזדמנות להגיש התנגדות בתוך 21 יום.

לפני שחלפו 21 ימים – אם אתם מגישים התנגדות ההליכים בתיק ההוצאה לפועל מעוכבים באופן אוטומטי, עד למועד הדיון בפני בית המשפט.

לאחר שחלפו 21 ימים – במקרה בו ההתנגדות מוגשת לאחר שחלפו 21 ימים, יש צורך בהגשת בקשה לעיכוב הליכים בנוסף לכתב ההתנגדות.

הוצאה לפועל | עורך דין הוצאה לפועל | עו"ד הוצאה לפועל

התנגדות לביצוע בהוצאה לפועל

כאשר נפתח תיק הוצאה לפועל הזוכה (פותח ההליך) מקבל אזהרה למסירה לחייב, לאחר המסירה ניתנת לחייב הזדמנות להגיש התנגדות לביצוע שטר.

בנוסף לכך, במסגרת ההתנגדות, על החייב להבהיר למה אין לשלם את החוב ומדוע יש לבטל את החיוב.

הסיבות להגשת התגנדות
עורך דין הוצאה לפועל

במקרים רבים לאחר נתינת השיק לא מקבלים את התמורה בגינו.

למרות שלא קיבלתם תמורה יש שיפנו עם השיק להוצאה לפועל ויבקשו לקבל את הכספים.

במסגרת ההתנגדות יש לתת הסבר מדוייק, אודות העסקה, מתי נרקמה, מה היתם צריכים לקבל? באיזה תאריך? ולמה לא קיבלתם את התמורה? מה קרה בדרך? איזו התחייבות ניתנה על ידי הצדדים והופרה.

במידה ויתברר כי לא קיבלתם את התמורה, יתכן והתביעה תדחה ותיק ההוצאה לפועל יסגר במצב כזה בית המשפט יכול אפילו לפסוק הוצאות לטובתכם.

קיימים מקרים בהם שיקים נגנבים, ניתנים לכל מיני צדדים שלישיים עם חותמת מזויפת, לפעמים האדם שאוחז בשיק מודע לכך שמדובר בחותמת מזויפת ולפעמים לא, למרות זאת השיקים מוגשים לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל דבר המחייב אתכם להגיש התנגדות לביצוע שטר.

עורך דין הוצאה לפועל

הנושא מעוגן בסעיף 23 לפקודתשטרות, כדלקמן:

23.   (א)  חתימה על שטר שהיא מזוייפת או שומה בו שלא בהרשאת האדם שהחתימה נחזית כשלו, אין כוחה יפה כלשהו, ואין רוכשים על ידיה או על פיה כל זכות להחזיק בשטר או להפטיר ממנו או לאכוף פרעונו על כל צד שבו, אלא אם האדם שכנגדו באים להחזיק את השטר או שעליו באים לאכוף פרעונו מנוע מלטעון טענת זיוף או העדר הרשאה, והכל בכפוף להוראות פקודה זו.

במקרה ונתתם שיק לביטחון והצק הופקד בניגוד למוסכם, ניתן לעלות טענה זו במסגרת ההתנגדות.

לעיתים שיקים מוגשים ללשכת ההוצאה לפועל ללא חותמת, ובמצב כזה, ניתן להגיש התנגדות ולציין זאת, דבר אשר יכול להוות עילה טובה לביטול השטר וסגירת תיק ההוצאה לפועל.

הנושא מעוגן בסעיף 22 לפקודת השטרות, כדלקמן:

22.   (א)  אין אדם חב בתור מושך או מסב או קבל של שטר אם לא חתם עליו בתור אחד מאלה.

סיחור הוא מקרה בו אתם נותנים שיק לאדם מסויים ואותו אדם מעביר את השיק לידיים שלישיות.

לעיתים אותה העברה נעשת בחוסר סמכות ו/או בצורה לקויה אשר יכולה להביא לביטול השטר ולכן, חשוב להיוועץ בעורך דין הוצאה לפועל בטרם הגשת ההתנגדות שיבחן את כל האפשרויות העומדות לרשותכם. שימו לב, לאחרונה חל שינוי מהותי באפשריות ההיסב.

במקרה ונתתם שיק לאדם מסויים אבל עומדות לרשותכם טענות קיזוז ניתן להעלותן במסגרת ההתנגדות. טענה קיזוז יכולה להיווצר עקב חבות הדדית או יצירת עסקה נוספת בין הצדדים.

אילו מסמכים יש לצרף להתנגדות
עורך דין הוצאה לפועל

 • צילום תעודת זהות + ספח
 • תצהיר המאומת על ידי עורך דין הוצאה לפועל המאמת את כל העובדות המצוינות בהתנגדות.
 • עותקים לכל הצדדים
 • במקרה והמגיש מיוצג על ידי עורך דין יש לצרף ייפוי כוח.

איחור בהגשת ההתנגדות

יתרה מזאת, במקרה והגשתם את ההתנגדות באיחור, הצד השני יכול כבר להתחיל בהליכים, בעיקולים ומימושים, דבר אשר יגרור נזקים.

במקרה כזה, ניתן להגיש בקשה להארכת מועד, על הבקשה להיות מנומקת ולהיות מלווה בתצהיר.

שימו לב, בתי המשפט שבוחנים בקשות אלה נותנים משקל כבד לסיבה בגינה לא הוגשה ההתנגדות במועד.

מה קורה לאחר הגשת ההתנגדות ?

לאחר שההתנגדות הוגשה במועד, קרי, בתוך 30 ימים מיום קבלת האזהרה, תיק ההוצאה לפועל יעוכב ויעבור לבית המשפט המוסמך.

בנוסף לכך, בית המשפט יקבל את התיק יחד עם ההתנגדות ויקבע מועד לדיון בהתנגדות.

יתרה מזאת, ככל ולאחר הדיון הראשון שיתקיים ההתנגדות תתקבל התיק יעבור לניהול רגיל בבית המשפט.

איחוד תיקים לחייב
עורך דין הוצאה לפועל

איחוד תיקים נועד בשביל לנסות ולהקל על החייבים בפירעון חובותיהם באמצעו תשלומים חודשיים קבועים על חשבון חובותיהם ובכך, לעכב את הליכים והעיקולים שבדרך כלל ממרמרים לנו את החיים.

המחוקק ניסה למצוא דרך למנוע ניהול עשרות תיקים במקומות שונים כנגד אותם חייבים ולאחד את כולם לתיק אחד גדול באמצעות תשלומים חודשיים קבועים, באמצעות איחוד תיקים, ניתן לבטל את עיקול המשכורת, עיקול חשבונות הבנק וכו'..

צו התשלומים באיחוד תיקים נקבע מסכום החוב שקיים בהוצאה לפועל, בהתאם לדרגות:

 • שנתיים  – אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 ש"ח.
 • 3 שנים – אם סכום החוב עולה על 20,000 ש"ח ואינו עולה על 100,000 ש"ח.
 • 4 שנים – אם סכום החוב עולה על 100,000 ש"ח.
 

בנוסף לכך, את בקשת איחוד התיקים ניתן להגיש עם עורך דין הוצאה לפועל אשר ינחה יאפשר לקבל את המקסימום האפשרי ותשלום אחיד בעבור כל התיקים יחד.

יתרה מזאת, את הבקשה לאיחוד תיקים מגישים ללשכת ההוצאה לפועל בה מתנהלים רוב התיקים כנגד החייב.

לבקשה יצורף שאלון וכתב ויתור סודיות אשר יכללו בין היתר את המסמכים הבאים:

 1. תצלום תעודת הזהות של החייב ובני משפחתו הגרים עימו + ספח.
 2. צילום רישיון הרכב.
 3. חשבון הארנונה האחרון.
 4. צילום נסח טאבו של הדירה שבבעלותו או הסכם השכירות בה הוא מתגורר.
 5. תכולת הדירה והאם מדובר בחפצים בעלי ערך רב.
 6. צילום של חשבונות חשמל, מים, טלפון במשך 6 החודשים האחרונים.
 7. צילומים חשבונות הבנקים של החייב ובן / בת זוגתו.
 8. חשבונות כרטיסי אשראי.
 9. תלושי שכר למשך שישה חודשים אחורה.
 10. ומסמכים נוספים כפי שמפורט בשאלון.

תיקים שלא ניתן להוסיפם לתיק האיחוד

עיון בחוק מגלה כי קיימים תיקים שלא ניתן להוסיף לתיק האיחוד וההליכים בהם ימשיכו למימוש, ראו להלן דוגמאות:

 • תיקי מימוש משכנתא
 • תיק מזונות

הסדר חוב - עורך דין הוצאה לפועל

דרך נוספת להיפטר מהחובות יכולה להיות הסדר חוב עם הנושה.

נושים רבים, באיחוד בנקים מעדיפים להגיע להסדר עם החייב מאשר להמשיך ולרדוף אחריו ללא הצלחה.

לעיתים דווקא הסדר חוב ישירות מול הנושה ולא באמצעות ההוצאה לפועל יכול להביא לתוצאות טובות יותר ומוצלחות יותר.

יתרה מזאת, נסיבות בקשת ההסדר משפיעות רבות על החלטת הנושה להיעתר לבקשה או לדחותה, לכן, קיימת עדיפות לנהל מו"מ באמצעות עורך דין הוצאה לפועל מנוסה שידע איך להציג את הדברים ולדרוש הפחתה משמעותית בחוב ותשלומים חודשיים הגיוניים.

בנוסף לכך, קיימים חוקים רבים המנחים את הבנקים אך לפעול, למרבה הצער מי שלא מכיר חוקים אלה מתנהל בצורה לקויה מול הנושים והבנקים ובכך נפגע בפועל מהחלטותיהם והתנהלותם.

חשוב לזכור, כי הליכים צוברים בכל יום ריביות עתק ובכך החוב גודל באופן תמידי, הסדר חוב עם הנושה יכול לעצור את גדילת החוב ולמנוע את התפתחות המקרה.

הגבלות חייב

במסגרת הליכים, ניתן להטיל על החייב את ההגבלות הבאות:

 • הגבלה על החזקת רישיון נהיגה
 • עיכוב יציאה מהארץ
 • הגבלה על החזקת דרכון
 • הגבלת בנק ישראל
 • איסור ניהול תאגיד
 • הגבלה על החזקת כרטיסי חיוב

מי אנחנו - עורך דין הוצאה לפועל

משרדנו הוא משרד בוטיק המייצג אנשים פרטיים ועסקיים מהגדולים במשק.

משרדנו מביא תוצאות באופן עקבי בהליכי גבייה בהוצאה לפועל וייצוג חייבים.

אבי אדיב בעברו ייצג בנקים והיום המשרד מייצג גופים מהגדולים במשק.

אנו מעניקים את השירותים המשפטיים הבאים:

 • התנגדות לביצוע שטר (לצפייה בטופס)
 • ביטול עיקולים והגבלות
 • הסדר חובות
 • עורך דין הוצאה לפועל
 • כתב הגנה בתביעה בסכום קצוב
 • הליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון
 • יצירת צו תשלומים נמוך
 • מכירת נכסים

בצעו בדיקת התאמה לשירות:

מה גובה חובותייך?
נא לבחור בתשובה הרלונטית
מה גובה ההכנסה החודשית שלך?
נא לבחור בתשובה הרלונטית
כמה זמן את/ה נמצא/ת בחובות קשים?
נא לבחור בתשובה הרלונטית
עד כמה המצב גרוע?
נא לבחור בתשובה הרלונטית
מה המצב המשפחתי שלך?
נא לבחור בתשובה הרלונטית
עד כמה אתה רוצה להגיע לשקט נפשי ולהתחיל חיים בלי חובות?
נא לבחור בתשובה הרלונטית
מה שמך?
שם מלא
נא למלות שדה
מספר לחזרת מומחה
מספר נייד
נא למלות שדה

לפרטים נוספים

מלאו את הטופס ותקבלו שיחת ממשרדינו בהקדם

קצת על משרדינו:

עורך דין אבי חיים אדיב | עורך דין

עורך דין אבי אדיב בעל תואר במשפטים L.L.B.

ניסיון רב בהליכי גביה, תביעות כספיות, פש"ר, פר"ק וייצוג משפטי של גופים מהגדולים במשק.

בין לקוחות משרדנו נמצאים רשתות מזון מהגדולות במשק, חברות פרסום הנסחרות בבורסה, חברות קייטרינג, יבואני צעצועים ועוד…

השאלה החוזרת על עצמה היא האם "אהיה הלקוח המועדף" והאם באמת דואגים להתיק שלי?

משרדנו הוא משרד בוטיק וכל לקוח מקבל את הטיפול הראוי.

עורך דין אבי אדיב

מה הלקוחות אומרים עלינו?

85138800_871168683336229_476181916005957632_o

ברצוננו להוכיר תודה לעורך דין אבי חיים אדיב, תודה שאתה מלווה אותנו בכל ההליכים המשפטיים שעומדים למולנו. בימים אלה נראה כי כל צעד כולל השלכות כה רבות. מהתיק הראשון, ידענו שאיתך אנחנו רוצים ללכת לאורך כל הדרך (התיק נגמר בניצחון).

מילאן טויז בע"מ
team3-1.jpg

אבי אדיב, אין מילים בפי בכדי להודות לך, 4 שנים נלחמנו לצורך קבלת כספנו, ואתה ב 3 חודשים דאגת שנקבל את כל הכסף בחזרה, אנחנו מודים לך מקרב לב.

יוסף ****
88310422_104269141197090_3414923970154070016_n

אבי מלווה את העסק שלי למעלה מ- 5 שנים. בכל רגע שאני צריך אותו הוא שם בשבילי. שירות אדיב ומקצועי. ממליץ בחום!

מיקי דזין
מנכ"ל MDN

בדיקת התאמה ראשונית ללא עלות

מלאו את הטופס ותקבלו שיחה מעורך דין הוצאה לפועל