עורך דין חדלות פירעון

החיים לוקחים אותנו למקומות לא ידועים, לא פעם אנחנו מגיעים למצב של חדלות פירעון, למרות שעשינו כל שיכולנו על מנת להימנע מכך, במצב כזה אנו זקוקים לסיוע עורך דין חדלות פירעון, אשר ייעץ ויעזור לצאת מהתסבוכת.

לאחרונה דלה כמות האנשים שנכנסו להליך חדלות פירעון, בין היתר עקב מגפת הקורונה שהתפשתה ברחבי העולם ופגעה בכל ישראל.

הליך חדלות פירעון

כמו כן, קיימות סיבות שונות המובילות אותנו לחדלות פירעון, אם התנהלות כלכלית או עסק שקרס בשל גורם חיצוני.

עקב נושא זה, דאג המחוקק ליצור הליך ייעודי, שמטרתו היא "שיקום כלכלי", הליך שיוביל חדל פירעון לדרך חיים חדשה, בלי חובות ("מחיקת חובות").

כולם מכירים את הליכי חדלות הפירעון, בשם "מחיקת חובות", אז מה זה חדלות פירעון ושיקום כלכלי?

בספטמבר 2019 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018, המחליף את פקודת פשיטת הרגל.

קיימים חידושים רבים, המשמעותי מבניהם הוא היכולת לנהל הליך חדלות פירעון גם בסכום נמוך מ 150,000 ₪ בלשכת ההוצל"פ וכך בעצם, החוק נוגע בכולם ולא רק בעשירון העליון (ניתן להעזר בשירות עורך דין חדלות פירעון).

חדלות פירעון | עורך דין חדלות פירעון | עו"ד חדלות פירעון

עד עכשיו הייתם לבד, לא ידעתם מה לעשות, לא עוד.

מעכשיו משרדנו ילווה אתכם באופן צמוד ועקבי, תוכלו לחזור הביתה עם לב נקי וראש פתוח תדעו שיש שם מישהו בשבילכם.

במידה וחובותך עולים על נכסיך ו\או התחייבויותיך גדולים מהאפשרויות שיש לך לשלם אותם.

בהליך חדלות פירעון, אתה בעצם מבקש מבית המשפט להגן עלייך ולאפשר לך לצאת לדרך חיים חדשה בלי חובות.

"משאיר את החובות מאחוריך"

הטלפונים, מכתבים, עיקולים, רדיפות, הכול יפסק עם כניסה להליך.

כל ההליך מתנהל במקום אחד ואתם יודעים בידיוק לאן אתם הולכים, אתם הולכים לדרך חיים חדשה ללא חובות, לקבלת שקט נפשי ורוח נשימה חדשה.

מקרה קטן בעבר לא צריך להשפיע על חייכם ללא הפסקה.

אתם בחובות? לא יכולים להתמודד איתם? כבר בשלב זה מומלץ להתייעץ עם עורך דין חדלות פירעון במהירות האפשרית.

ברגע שבחרתם להתחיל את ההליך תתחילו ! אל תחכו.

כל דקה שעוברת היא דקה נוספת של עיקולים ו\או מעקבים ובנתיים, קשיי היום יום ממשיכים.

זיכרו עם תחילת הליך חדלות פירעון ניתן לעכב את כל העיקולים שיש, ניתן לקבל חזרה את רישיון הנהיגה והכי חשוב, לנשום.

לתיאום ייעוץ ראשוני עם עורך דין חדלות פירעון

מטרת החוק - חדלות פירעון

בסעיף 1 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח – 2018 הוסבר מהיא מטרת החוק, וכך נכתב:

1. חוק זה נועד להסדיר את פירעון חובותיו של חייב שהוא יחיד או תאגיד, הנמצא או העלול להימצא במצב של חדלות פירעון, במטרה –

א. להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב.

ב. להשיא את שיעור החוב שייפרע לנושים;

ג. לקדם את שילובו מחדש של חייב שהוא יחיד במרקם החיים הכלכליים.

חדלות פירעון | עורך דין חדלות פירעון | עו"ד חדלות פירעון

היכן ההליך מתנהל? וכיצד עורך דין חדלות פירעון מתמחה יכול לסייע?

בהתאם לחוק החדש, חובות הנמוכים מ 150,000 ש"ח עתידים להתנהל בלשכת ההוצאה לפועל הרלוונטית.

חובות הגבוהים מ 150,000 ש"ח עתידיתם להתנהל בבית משפט השלום הרלוונטי.

יובהר, כי נקבעו בתי משפט ספציפים שעתידים לנהל את הליכי חדלות הפירעון.

לצורך פתיחת הליכים קיימים מספר תנאים בהם עליכם לעמוד, בין היתר בתנאים הבאים:

 • חובות החייב נצברו בתום לב.
 • אין באפשרות החייב לפרוע את חובותיו במועדם.
 • סכום חובותיו של החייב עולים על שווי נכסיו, הכוללים בין היתר, דירה, כספים, רכב וכו'
 • במידה והחייב סבור שאין ביכולתו לעמוד בהתחייבויותיו העתידיות.

מטרת הליכי חדלות הפירעון היא לאפשר לאדם שנקלע למצב כלכלי עגום בתום לב, לשקם את חייו הכלכליים ולפתוח דף חדש.

לאורך ההליך תיבחן התנהלותו של החייב, ובתום ההליך רשאי בית המשפט להפטיר את החייב מכל חובותיו ובכך, אותו אדם יפתח דף חדש ויצא לדרך חיים חדשה נטולת חובות.

עורך דין חדלות פירעון

שלושת שלבי ההליך חדלות פירעון:

בקשה למתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

בתחילת הדרך על החייב להגיש בקשה לפתיחת הליכים ואליה לצרף את המסמכים הבאים:

 • פירוט הכנסותיו והוצאותיו נכון ליום הבקשה.
 • ממה נוצרו החובות וכיצד הגיע החייב למצבו (תצהיר הסתבכות).
 • מסמך המעיד על גובה חובותיו נכון ליום הגשת הבקשה.
 • טופס 703 מרשומת המיסים, המעיד בדבר נכסים המצויים בידי החייב.
 • פירוט נכסי החייב (ככל וקיימים).
 • דוח תיקים ארצי מלשכת ההוצל"פ.
 • דוח תיקי בתי המשפט המתנהלים כנגד החייב.
 • מסמכים התומכים באמור לעיל.

לאחר אישור הבקשה, עתיד להינתן לחייב צו פתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, צו זה יעכב את כל ההליכים המשפטיים שמתנהלים כנגדו.

תקופת ביניים (לאחר קבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי)

בשלב זה נבחנת התנהלות החייב ומצבו הכלכלי' הבחינה מתבצעת ע"י הנאמן.

על החייב יושת צו תשלומים חודשי בהתאם ליכולתו הכלכלית ויהיה עליו להגיש דוח דו חודשי בדבר הוצאותיו והכנסותיו.

תקופה זו נמשכת כשנה, כאשר בחלוף השנה ראשי בית המשפט ליתן צו לשיקום כלכלי.

במסגרת הצו, ראשי בית המשפט לקבוע מספר תנאים וככל והחייב יעמוד בתנאים אלה יופטר מחובותיו.

עו"ד לפשיטת רגל – עורך דין פשיטת רגל

קבלת צו לשיקום כלכלי וצו הפטר

בשלב זה עתיד הנאמן להגיש דוח הכולל את כול הנתונים שנאספו במשך ההליך.

במסגרת הדוח יפורטו בין היתר, התשלומים ששולמו, הנושים אשר הגישו תביעות חוב, סכום תביעות החוב וכו'

המסמכים יועברו לממונה (מטעם המדינה) אשר יגיש לבית המשפט את הדוח בצירוף הצעה לשיקום כלכלי.

ההצעה תתייחס לכל מהות ההליך והנסיבות בהן החייב נקלע למצבו, גילו, מצב משפחתו וכו' ….

לאחר כל הבדיקות, הנושא ידון בפני בית המשפט, והוא שיחליט האם ליתן צו לשיקום כלכלי.

יובהר, בשלב זה, בית המשפט רשאי ליתן הפטר מידי או לחלופין עלולה לחל תקופה בת 3 שנים במסגרתה ימשיכו לבחון את פעולות החייב, והחייב יידרש לעמוד בתנאים מסוימים לצורך קבלת ההפטר.

במקרה ונסיבות ו\או מצבו של החייב השתנו רשאי החייב להגיש בקשה לתיקון ו\או שינוי הצו ובמקרים מסוימים לדרוש הפטר מיידי.

בתום התקופה ובמקרה והחייב יעמוד התחייבותו יופטר החייב מכל חובותיו (ברי התביעה).

קיימים הליכים חריגים לאמור לעיל, ואנשים מסויימים יכולים לקבל הפטר לאלתר.

מדובר במקירים חריגים, בהם אין לחייב כל יכולת להביא לנושים תועלת/

לרוב עסקינן באנשים שחיים מקצבה בלבד, אנשים שלא יכולים להתפרנס בכבוד ובגיל מתקדם ביותר.

במצב זה שוקל בית המשפט את התועלת שיניבו הנושים מניהול ההליך ולוקח בחשבון את האפשרויות העומדות בפני החייב, לעיטים ניהול ההליך לא יניב תועלת כלל וכל שיצור זה חובות כלפי המנהל המיוחד.

קיימות אפשרויות נוספות, אך כל מקרה לגופו  ויש לבחון את מגיש הבקשה לעומק.

יוזכר כי מדובר במקרים חריגים בלבד.

לצורך בדיקה נאותה של מצבכם המשפטי, ניתן ליצור קשר עורך דין חדלות פירעון מומחה.

שאלות נפוצות

הליך חדלות הפירעון החליף את הליך פשיטת הרגל וכולל מספר שינויים בתוכו.
מרבית האנשים קוראים להליך חדלות הפירעון "מחיקת חובות" אך בפועל מדובר באותו ההליך.

כיום קיימים שלושה שלבים בהליך, שנה ראשונה בדיקה ולאחר שנה ניתן צו שיקום כלכלי אשר יכלול תנאים לקבלת הפטר או לחלופין ימשוך את החייב לשלוש שנים נוספות. זמן ההליך תלוי בהתנהלות החייב ודרך יצירת החובות. העזרות בעורך דין חדלות פירעון יכולה לקצר את ההליך משמעותית.

במידה ועומדים בתנאי ההליך, מרבית החובות נמחקים, מלבד מספר חריגים לדוגמא מזונות וקנסות.
במידה והחייב נהג בחוסר תום לב והונה אנשים, ייתכן וחובות אלה לא ימחקו.

בעבר ההליך התאים רק לחובות מנופחים, אך היום ניתן להיכנס להליך גם בסכומים נמוכים. מומלץ להשתמש בשירות עורך דין חדלות פירעון לצורך ביצוע תהליך יעיל ומהיר יותר.

בעבר ההליך התאים רק לחובות מנופחים, אך היום ניתן להיכנס להליך גם בסכומים נמוכים.

שאלות נוספות

חובות נמוכים מ 150,000 ₪ יתנהלו בלשכת ההוצאה לפועל.
חובות גבוהים מ 150,000 ₪ יתנהלו בבית המשפט.

כן, בית המשפט יאפשר לך לפתוח חשבון בנק ולנהל אותו ביתרת זכות בלבד.

לא, לאחר סיום ההליך ההגבלות מוסרות.

עם מתן הצו ניתן גם צו עיכוב יציאה מן הארץ.
במידה וקיימת דחיפות או סיבה ממשית ליציאה מן הארץ, ניתן להגיש בקשה פרטית ובית המשפט יחליט האם ליתן את האפשרות או לא.

לא, בזמן ההליך אסור להשתמש בשיקים.
ככל והשיקים מיועדים לצורך שכירת דירה וכדומה ניתן להגיש בקשה פרטנית ובית המשפט ידון בה.

לא, אסור להשתמש בכרטיסי חיוב.
מותר להשתמש בדיירקט.

 • הגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי באמצעות עורך דין חדלות פירעון מומחה.
 • הגשת בקשה לביטול עיקולים והגבלות.
 • הגשת בקשה לניהול חשבון בנק.
 • הגשת בקשה למתן צו הפטר.
 • בקשה לניהול עוסק עצמאי בזמן ההליך

לטיפים לערכית עסקה עם חברה לחצו כאן

לטיפים לעריכת הסכם שכירות לחצו כאן

טופס הגשת בקשה לביצוע שטר 

עורך דין גבייה שיקים

לתיאום ייעוץ ראשוני עם עורך דין חדלות פירעון

בצעו בדיקת התאמה להליך חדלות פירעון:

מה גובה חובותייך?
נא לבחור בתשובה הרלונטית
מה גובה ההכנסה החודשית שלך?
נא לבחור בתשובה הרלונטית
כמה זמן את/ה נמצא/ת בחובות קשים?
נא לבחור בתשובה הרלונטית
עד כמה המצב גרוע?
נא לבחור בתשובה הרלונטית
מה המצב המשפחתי שלך?
נא לבחור בתשובה הרלונטית
עד כמה אתה רוצה להגיע לשקט נפשי ולהתחיל חיים בלי חובות?
נא לבחור בתשובה הרלונטית
מה שימך?
נא למלות שדה
מספר לחזרת מומחה
נא למלות שדה

רוצים פרטים נוספים?

מלאו את הטופס ותקבלו שיחת ממשרדינו בהקדם

קצת על משרדינו:

עורך דין אבי חיים אדיב | עורך דין

אנו מתמחים בייצוג חייבים בהליכי חדלות פירעון.

משרדנו ייצר שיטה ייחודית לצורך מעקב אחר הליך חדלות הפירעון ולצורך מתן תוצאות מדהימות, אנחנו איתך לאורך כל הדרך, יד ביד.

עם קבלת תיקך במשרדנו, אנו פועלים לעיכוב ההליכים והפסקת ההטרדות מצד עורכי הדין השונים.

נגמרים הטלפונים, אין יותר דפיקות בדלת ואתם יכולים סוף סוף להניח את הראש ולנשום!

משרדנו ניכן בתוצאות, לדוגמא לקוחה שהייתה חייבת 120,000 ₪ שילמה לבסוף סך של 20,000 ₪ בלבד!

חייב עם חובות של 3,700,000 ₪ קיבל צו תשלומים חודשי של 150 ₪ בלבד!!!

עורך דין אבי חיים אדיב

מה הלקוחות אומרים עלינו?

85138800_871168683336229_476181916005957632_o

ברצוננו להוכיר תודה לעורך דין אבי חיים אדיב, תודה שאתה מלווה אותנו בכל ההליכים המשפטיים שעומדים למולנו. בימים אלה נראה כי כל צעד כולל השלכות כה רבות. מהתיק הראשון, ידענו שאיתך אנחנו רוצים ללכת לאורך כל הדרך (התיק נגמר בניצחון).

מילאן טויז בע"מ
team3-1.jpg

אבי אדיב, אין מילים בפי בכדי להודות לך, 4 שנים נלחמנו לצורך קבלת כספנו, ואתה ב 3 חודשים דאגת שנקבל את כל הכסף בחזרה, אנחנו מודים לך מקרב לב.

יוסף ****
88310422_104269141197090_3414923970154070016_n

אבי מלווה את העסק שלי למעלה מ- 5 שנים. בכל רגע שאני צריך אותו הוא שם בשבילי. שירות אדיב ומקצועי. ממליץ בחום!

מיקי דזין
מנכ"ל MDN

בדיקת התאמה ראשונית ללא עלות

מלאו את הטופס ותקבלו שיחת עורך דין חדלות פירעון מתמחה בתחום