סימני מסחר - מה זה בדיוק? איך רושמים אותו? ואיך עורך דין סימני מסחר יכול לסייע?

מעוניינים לרשום סימן מסחרי?  סימן מסחר ניתן לרישום באמצעות עורך דין סימני מסחר, עסקינן בסימן המזוהה עם חברה או אדם או עסק מסוים באמצעותו ניתן לזהות את אותו הגוף. 

לרוב סימן המסחר נירשם לצורך איחוד המוצרים או המותג, דבר אשר ימנע מאחרים לעשות שימוש אסור בו, להעתיק אותו, ובכך בעצם להטעות את הציבור עת יימכר לו מוצר או שירות עם סמל דומה אך ממותג מתחרה. סימן מסחר יכול להיות כל דבר שמייחד אתכם, וכך גם מוגדר סימן מסחר בחוק, סימן מסחר יכול להיות אותיות, ספרות, מילים, דמויות, סמלים או צירוף הדברים יחדיו והרשימה עוד פתוחה.

מה זה סימן מסחרי / סימני מסחר?
ולמה אני צריך אותו?

בעצם סימן המסחר מייחד אתכם בפני הציבור, בכדי שהציבור יכול לזהות את המוצרים שלכם ולהבדיל אותם ממוצרים של מתחרים, מהעתקות וגניבת מוניטין. ראה לדוגמה: "NIKE" – מדובר בייצרן בתחום הספורט, הטבעת הסמל והמילה NIKE מוקנית לו עקב המותג שבנה ורישום סימן המסחר כמתחייב באמצעות עורך דין סימני מסחר.

באמצעות המילה והסמל שלהם, הם מבדילים עצמם מחברות מתחרות ולא מאפשרים לאחר להעתיק את סמלם.


למה לי לרשום סימני מסחר?

סימן המסחר יכול להיחשב כסימן המוכר היטב עם עסקך גם ללא רישום, אך רישום סימן המסחר באמצעות עורך דין סימני מסחר, תרחיב ותגן על סימן המסחר שלך בצורה טובה ואיתן.
לרישום סימן המסחר יש משמעות אדירה על שמירתו, בין היתר במקרים הבאים:

* רישום סימן המסחר יגן על זכויות השימוש שלכם בסימן המסחר ואפשר בלעדיות לעשיית שימוש בו בתחום שנרשם.

* רישום סימן המסחר ימנע ממתחרים לעשות שימוש בסימן המסחר ו/או בסימן דומה ו/או זהה עד כדי עטית הציבור.

* רישום סימן המסחר ימנע ממתחרים לרשום סימן מסחר זהה או דומה ובכך את אפשרות השימוש בסימן.

* היה ואחד המתחרים בחר לעשות שימוש אסור בסימן המסחר, הדבר יקנה לרושם סימן המסחר אפשרויות תביעה רחבות יותר ו\או בעלות אחיזה חזקה יותר.

עורך דין סימני מסחר

לפרטים נוספים
ולרישום סימן מסחרי
עורך דין סימני מסחר | סימן מסחרי | סימני מסחר | סימן מסחר

אילו סימני מסחר ניתנים לרישום?

בגדול, ניתן לרשום את מרבית סימני המסחר בכפוף להגבלות המנויות בחוק, ככל וסימן המסחר שלכם נדחה מרישום, ניתן לבצע תיקונים ולהגישו בשנית באמצעות עורך דין סימני מסחר.

במסגרת מאמר זה, אתן לכם בקצרה את מרבית התנאים לרישום סימן המסחר:

* לא ניתן לרשום סימני מסחר דומים או זהים לסימני מסחר רשומים אחרים, או סימנים המוכרים היטב בציבור זאת למרות שלא נרשמו.

* לא ירשם סימן מסחר העלול להטעות את הציבור, אם באמצעות מצג שווא ואם בדרך אחרת.

* לא ירשם סימן מסחר הכולל הטעיה או תחרות בלתי הוגנת במסחר היום יומי.

* לא ירשם סימן מסחר המקשר את בעליו בדרך כזו או אחרת לנשיא המדינה, למוסדות המדינה, לסמלים של המדינה וכן לדגלים שלה.

רשמתי את סימן המסחר, האם הוא מוגבל למוצרים מסוימים?

קיימים סיווגים שונים לסימני המסחר, הסיווגים נקבעו בתקנות וחולקו לקטגוריות בהתאם לסוג המוצר עליו נרשם סימן המסחר.

מלבד רישום סימן על סוג מסוים של מוצרים, ניתן לרושם את סימן המסחר כסמל או לוגו המוקנה ו / או מזדהה עם אדם או חברה מסוימת.

לרשימת הסיווגים לחצו כאן

עורך דין סימני מסחר

עורך דין סימני מסחר | סימן מסחרי | סימני מסחר | סימן מסחר

לרישום סימן מסחר חדש או לאכיפת סימן מסחר קיים השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

03-9405152

מהי הפרת סימני מסחר? עורך דין סימני מסחר

הפרת סימן מסחר יכולה להתקיים כאשר אדם /חברה / עסק אחר עושה שימוש בסימן המסחר שלכם ללא קבלת אישור מראש. עקב השימוש בסימן המסחר, ציבור הלקוחות מוטעה וחושב כי אותו מתחזה הוא בעל הזכויות בסימן, לעיתים אותם אנשים מוכרים את סחורה דומה במחיר מופחת דבר המתבטא באיכות המוצר ופוגע במוניטין שנצבר.
המבחן הראשון (בחינת הדמיון המטעה) שיש לבדוק הוא, האם ציבור הלקוחות מזוהה עם סימן המסחר שלכם והאם הוא יטעה לחשוב כי אותו זייפן / משתמש העושה שימוש בסימן המסחר ללא אישור הוא בעל הזכות לעשות זאת.

בחינת הדמיון המטעה בהרחבה:

במסגרת ההליכים הרבים שהתנהלו בגין סימני המסחר באמצעות עורך דין סימני מסחר ובכפוף לחוק, נקבעו מספר מאפיינים שבאמצעותם ניתן לבחון האם באמת נעשתה הפרה, הבחנים הללו כונו בשם "המבחן המשולש":

ראשית יש לבחון את המראה החיצוני של סימן המסחר המועתק, ולאחר מכן את הצלילים אותם מפיק, זכרו, שינוי קל בצורת סימן המסחר לא תהווה הגנה מכרעת, ייתכן ויבוצעו שינויים קלים בסימן המסחר ובית המשפט יקבע כי מדובר בהפרה בוטה. את הביחנה ניתן לעשות באמצעות עורך דין סימני מסחר.

תחילה בית המשפט יערוך בדיקה, האם לקוחות סימן המסחר המקורי והמועתק הם אותם לקוחות, האם מדובר גם במוצר דומה?, האם מדובר בלקוחות קבועים שקיימים לבעל סימן המסחר? ולאחר בחינה זו, תיבדק מידת הטעיית הלקוחות.

מבחן זה נועד בשביל לאפשר לבית המשפט לבחון את הסוגייה בדרכים נוספות על הדרכים המפורטות לעיל, במקרה זה ניתן להתאים את המבחן למקרה הספציפי ולבדוק את התנהלותו של אדם סביר בסיטואציה דומה.

רישום סימן המסחר הוא כלל עולמי או מקומי?

הכלל הוא כי רישום סימן המסחר הוא מקומי בלבד, קרי, אם רשמתם את סימן המסחר בישראל אז הוא מוגן רק בישראל.
לצורך רישום סימן המסחר במדינות נוספות, נוצרה אמנת פריז וישראל הצטרפה אליה, בהתאם לאמנה זו סימן המסחר שנרשם בישראל, יכול להירשם במדינות החברות באמנה בהליך מזורז יותר.
עלות הרישום במדינות השותפות באמנה נמוכה מעלות הרישום במקרה ובעל סימן המסחר נאלץ לפנות לגוף המוסמך באותה המדינה באופן ישיר ועצמאי.

את הרישום בחו"ל ניתן לבצע באמצעות עורך דין סימני מסחר.

עורך דין סימני מסחר | סימן מסחרי | סימני מסחר | סימן מסחר

הליך רישום סימן המסחר - עורך דין סימני מסחר

בטרם נפנה לרישום סימן המסחר, קיימת עדיפות לערוך בדיקה קודמת במרשם, ולראות האם נרשמו סימני מסחר דומים שיכולים להקשות על רישום סימן המסחר שלנו – לצורך בדיקה ידנית לחצו כאן. 

לאחר ביצוע בדיקה זו, מומלץ לערוך בדיקה על ידי רשם סימני המסחר, בעלות אגרה סמלית, בכך להקל על הליך רישום סימן המסחר. 

לאחר הבדיקות הראשוניות, נפנה לעריכת מרשם המוצרים שאנו נרצה לשווק / למכור, כבר בשלב הראשון עדיף לרושם את כל המוצרים אותם אתם מתכוונים לשווק.

מה מבצע עורך דין סימני מסחר בתום ההליכים המקדימים?

בתום ביצוע ההליכים המקדמיים, ניתן לפנות לרישום סימן המסחר בפועל אצל רשם סימני המסחר, זאת באמצעות עורך דין סימני מסחר והגשת בקשה מתאימה לרישום בצירוף סימן המסחר. לאחר הגשת הבקשה, רשם סימני המסחר עורך בדיקה, כאשר בתום הבדיקה מחליט הוא, האם הסימן מתאים לרישום או לא, במקרה וסימן המסחר אינו מתאים לרישום, הסימן מוחזר וניתן לבצע בו תיקונים מתאימים. לאחר אישור סימן המסחר, סימן המסחר מפורסם ברשומות למשך 3 חודשים כסימן המיועד לרישום ובתום 3 החודשים וככל ולא מוגשת התנגדות בנושא הסימן נרשם ברשם סימני המסחר.

ככל ומוגשת התנגדות לביצוע הרישום, ההתנגדות תיבחן על ידי רשם סימני המסחר ועקב כך, רישום סימן המסחר עלול להידחות.

מתי נוצרת הפרה של סימני מסחר?

סימן מסחר רשום ולא רשום, מקנים לבעלי הזכות בסימן המסחר את השימוש הייחודי והבלעדי בסימן המסחרי על גבי מוצריו. כך שחל איסור על מתחרים עם מוצרים דומים (ואפילו לא דומים) להשתמש בסימן המסחר ללא קבלת אישור מראש של בעל סימן המסחר. זיכרו, גם סימן מסחר דומה לסימן המסחר שלכם יכול להוות הפרה של פקודת סימני המסחר. הפרת הפקודה יכולה לגרור צווי מניעה, תביעות כספיות והתנהלות מפרכת במסגרת הליכי משפט.

לצורך יעוץ ראשוני בטרם נקיטת הליכים אקטיבים קיימת עדיפות לפנות לעורך דין סימני מסחר שמכיר את הפקודה והתקנות ובכך יכול לסייע ולקצר את ההליכים.

הגשת תביעה כספית וצו מניעה עקב שימוש אסור בסימן המסחר

גיליתם כי זר עושה שימוש בסימן המסחר שלכם, סימן מסחר שעמלתם רבות לצורך בניית המוניטין בעבורו, מה תעשו? תפנו לעורך דין סימני מסחר לצורך הגשת תביעה מתאימה שתכלול את הסעדים הבאים:

בכתב התביעה שהוגש על ידי עורך דין סימני מסחר תוגש בקשה לצו מניעה אשר תאסור על הנתבעים לעשות שימוש בסימן המסחר שלכם, בארץ ובעולם, בכל דרך שהיא, צו זה ניתן לביצוע באמצעות לשכות ההוצל"פ והפרה של צו מניעה עלולה להוות ביזיון בית משפט.

במסגרת כתב התביעה, משרדנו מגיש בקשה להשמדת הסחורה ששווקה עם סימן המסחר. בעצם אנו מבקשים מבית המשפט להורות לנתבעים להעביר את כל הסחורה המפרה לרשותנו לצורך השמדתו, בכך בעצם תמנעו את השימוש במוצרים לאחר כתב התביעה או במהלכו.

וגם בנוסף

לרוב סימן המסחר הוא יצירה המוגנת בהתאם לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007 ובגינה ניתן לבקש דין וחשבון, קיר, לבקש מהנתבעים להציג באופן מלא ושקוף את ההכנסות שנעשו באמצעות סימן המסחר שלא כדין.

לאחר קבלת המסמכים עורך דין סימני מסחר יבקש  להגיש בקשה להגדלת כתב התביעה בהתאם לכמות הרווח שעשו הנתבעים על חשבונכם באמצעות סימן המסחר.

בהתאם לחוק חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999, שימוש בסימן המסחר והטעיית הציבור לעול לחייב את המפר בסכום של עד 100,000 ₪ ללא הוכחת נזק. "13. א) בית המשפט רשאי, על פי בקשת התובע, לפסוק לו, לכל עוולה, פיצויים בלא הוכחת נזק, בסכום שלא יעלה על 100,000 שקלים חדשים."

פיצוי דומה נקבע במסגר לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007:

"56. א) הופרה זכות יוצרים או זכות מוסרית, רשאי בית המשפט, על פי בקשת התובע, לפסוק לתובע, בשל כל הפרה, פיצויים בלא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על 100,000 שקלים חדשים."

מה אורך חייו של סימן המסחר?

תוקפו של סימן המסחר הוא 10 שנים וניתן להאריכו מפעם לפעם ללא הגבלה, זאת בכפוף לתשלום אגרה כדין ובטרם חלף המועד.

הייתרון ברישום סימן מסחר באמצעות עורך דין סימני מסחר

עסקינן בהליך בעל פרוצדורה סבוכה הודרשת התמקצעות בתחום, הגשת הבקשה בצורה רשלנית עלולה להכשיל את הרישום ו\או לפגוע בזכויות שלכם בעתיד עקב רישום שגוי.

משרדנו מלווה אתכם החל מהבדיקה המקדמית ועד לרישום סימן המסחר בפועל, ואתם יכולים להיות בראש שקט.

בדיקה במאגר סימני המסחר

שוקלים להקים חברה וביום מן הימים לרשום סימן מסחר על שמה?

רוצים לרשום סימן מסחר עם חברה פעילה ואפילו בוותיקה? בשלב הראשון תבדקו האם קיים סימן מסחרי דומה לסימן שלכם בארץ ואפילו בעולם.

איך עושים את זה? 

בשלב הראשון עוד לפני שלוקחים עורך דין סימני מסחר ניתן להיכנס למאגר סימני המסחר החינמי באתר (למעבר לחצו כאן), שם ניתן לחפש באמצעות שם, שפ בעלים, מספר סימן מסחר ועוד…

בשלב השני ניתן לחפש במערכת הבינלאומית באתר wipo – למעבר לחצו כאן 

לאחר החיפוש הראשוני, ניתן לפנות ללשכת סימני המסחר ולבקש מהם לערוך חיפוש נוסף (כרוך בתשלום) זאת בשביל למנוע הוצאות מיותרות.

עורך דין סימני מסחר

נכתב על ידי עורך דין אבי אדיב.

המידע המצוי באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. 

כל האמור באתר הינו באחריות הגולש ועורך הדין ו\או האתר לא יישא באחריות כזו או אחרת בגין כל טענה ו\או נזק משפטי העלול להיגרם מקריאת תוכן האתר ו\או המאמר.

לקביעת פגישה
עם עורך דין סימני מסחר

רוצים לרשום סימן מסחרי?

מלאו את הטופס ותקבלו שיחה מעורך דין סימני מסחר

קצת על משרדינו:

עורך דין אבי חיים אדיב | עורך דין

משרד עורך הדין אבי אדיב הינו משרד בוטיק המתמחה בליווי עסקים ותביעות כספיות בעל ניסיון ברישום סימני מסחר ואכיפתם.

בין לקוחות משרדנו נמצאים רשתות מזון מהגדולות במשק, חברות פרסום הנסחרות בבורסה, חברות קייטרינג, יבואני צעצועים ועוד…

עורך דין אבי אדיב

מה הלקוחות אומרים עלינו?

85138800_871168683336229_476181916005957632_o

ברצוננו להוכיר תודה לעורך דין אבי חיים אדיב, תודה שאתה מלווה אותנו בכל ההליכים המשפטיים שעומדים למולנו. בימים אלה נראה כי כל צעד כולל השלכות כה רבות. מהתיק הראשון, ידענו שאיתך אנחנו רוצים ללכת לאורך כל הדרך (התיק נגמר בניצחון).

מילאן טויז בע"מ
team3-1.jpg

אבי אדיב, אין מילים בפי בכדי להודות לך, 4 שנים נלחמנו לצורך קבלת כספנו, ואתה ב 3 חודשים דאגת שנקבל את כל הכסף בחזרה, אנחנו מודים לך מקרב לב.

יוסף ****
88310422_104269141197090_3414923970154070016_n

אבי מלווה את העסק שלי למעלה מ- 5 שנים. בכל רגע שאני צריך אותו הוא שם בשבילי. שירות אדיב ומקצועי. ממליץ בחום!

מיקי דזין
מנכ"ל MDN

בדיקת התאמה ראשונית ללא עלות

מלאו את הטופס ותקבלו שיחת מעורך דין סימני מסחר