עורך דין סימני מסחר

עורך דין סימני מסחר - מה זה סימן מסחר? איך רושמים אותו?

עורך דין סימני מסחר עוסק במתן ייעוץ משפטי בנושאי סימני מסחר לרבות רישום סימן מסחרי ואכיפה. בנוסף, התנהלות אל מול רשם סימני המסחר. בעצם לצורך מניעת הטעייה עת יימכר מוצרים או שירות עם סמל דומה אך ממותג מתחרה.

סימן מסחר יכול להיות כל דבר שמייחד אתכם, וכך גם מוגדר סימן מסחר בחוק, סימן מסחר יכול להתבטא באותיות, ספרות, מילים, דמויות, סמלים או צירוף הדברים יחדיו והרשימה עוד פתוחה.

עורך דין אבי אדיב

סימן מסחר מייחד אתכם ויוצר בידול, בכדי שהציבור יכול לזהות את המוצרים שלכם ולהבדיל אותם ממוצרים של מתחרים, מהעתקות וגניבת מוניטין, ראה לדוגמה:

"NIKE" – מדובר בייצרן בתחום הספורט, הטבעת הסמל והמילה NIKE מוקנית לו עקב המותג שבנה ורישום סימן המסחר כמתחייב באמצעות עורך דין סימני מסחר.

באמצעות המילה והסמל שלהם, הם מבדילים עצמם מחברות מתחרות ולא מאפשרים לאחר להעתיק את סמלם.

סימן המסחר יכול להיחשב כסימן המוכר היטב עם עסקך גם ללא רישום.

רישום סימן המסחר באמצעות עורך דין סימני מסחר, תגן על סימן המסחר שלכם.

לרישום סימן המסחר יש משמעות אדירה על שמירתו, בין היתר במקרים הבאים:

  • סימן המסחר יגן על זכויות השימוש בו ויעניק בלעדיות בתחום שנרשם.
  • רישום סימן המסחר ימנע ממתחרים לעשות שימוש בסימן המסחר ו/או בסימן דומה ו/או זהה עד כדי עטית הציבור.
  • רישום סימן המסחר ימנע ממתחרים לרשום סימן מסחר זהה או דומה ובכך את אפשרות השימוש בסימן.
  • היה ואחד המתחרים בחר לעשות שימוש אסור בסימן המסחר, הדבר יקנה לרושם סימן המסחר אפשרויות תביעה רחבות יותר ו\או בעלות אחיזה חזקה יותר.

בגדול, ניתן לרשום את מרבית סימני המסחר בכפוף להגבלות המנויות בחוק.

במקרה וסימן המסחר נדחה, ניתן לבצע תיקונים ולהגישו בשנית באמצעות עורך דין מומחה.

עורך דין סימני מסחר | סימן מסחרי | סימני מסחר | סימן מסחר | רשם סימני המסחר

לקביעת פגישה
עם עורך דין סימני מסחר

במסגרת מאמר זה, אתן לכם בקצרה את מרבית התנאים לרישום סימן המסחר:

  • לא ניתן לרשום סימני מסחר דומים או זהים לסימנים אחרים, או סימנים המוכרים היטב בציבור (למרות שלא נרשמו).
  • סימן מסחר העלול להטעות לא ירשם.
  • לא ירשם סימן מסחר הכולל הטעיה או תחרות בלתי הוגנת במסחר היום יומי.
  • סימן מסחר המקשר את בעליו בדרך כזו או אחרת לנשיא המדינה, למוסדות המדינה, לסמלים של המדינה וכן לדגלים שלה לא ירשם .

רשמתי את סימן המסחר, האם הוא מוגבל למוצרים מסוימים?

קיימים סיווגים שונים לסימני המסחר.

הסיווגים נקבעו בתקנות וחולקו לקטגוריות בהתאם לסוג המוצר עליו נרשם סימן המסחר.

מלבד רישום סימן על סוג מסוים של מוצרים, ניתן לרושם את סימן המסחר כסמל או לוגו המוקנה או מזדהה עם אדם או חברה מסוימת.

לרשימת הסיווגים לחצו כאן

עורך דין סימני מסחר

מהי הפרת סימני מסחר? עורך דין סימני מסחר

הפרת סימן מסחר תתקיים כאשר אחר עושה שימוש בסימן המסחר שלכם ללא קבלת אישור מראש. 

עקב השימוש בסימן המסחר, ציבור הלקוחות מוטעה וחושב כי אותו מתחזה הוא בעל הזכויות בסימן.

לעיתים אנשים מוכרים את סחורה דומה במחיר מופחת דבר המתבטא באיכות המוצר ופוגע במוניטין שנצבר.
המבחן הראשון (בחינת הדמיון המטעה) שיש לבדוק הוא: 

האם ציבור הלקוחות מזוהה עם סימן המסחר שלכם והאם הוא יטעה לחשוב כי אותו זייפן / משתמש העושה שימוש בסימן המסחר ללא אישור הוא בעל הזכות לעשות זאת.

בחינת הדמיון המטעה בהרחבה:

במסגרת ההליכים שנוהלו בגין סימן מסחרי נקבעו מספר מאפיינים שבאמצעותם ניתן לבחון האם באמת נעשתה הפרה.

הבחנים כונו בשם "המבחן המשולש":

ראשית יש לבחון את המראה החיצוני של סימן המסחר המועתק.

לאחר מכן את הצלילים אותם מפיק, זכרו, שינוי קל בצורת סימן המסחר לא תהווה הגנה מכרעת.

 ייתכן ויבוצעו שינויים קלים בסימן המסחר ובית המשפט יקבע כי מדובר בהפרה בוטה.

את הביחנה ניתן לעשות באמצעות עורך דין סימני מסחר.

תחילה בית המשפט יערוך בדיקה, האם לקוחות סימן המסחר המקורי והמועתק הם אותם לקוחות?

האם מדובר גם במוצר דומה?

האם מדובר בלקוחות קבועים שקיימים לבעל סימן המסחר? 

לאחר בחינה זו, תיבדק מידת הטעיית הלקוחות.

מבחן זה נוסף על הבחחינות המפורטות לעיל.

במקרה זה נתאים את המבחן למקרה הספציפי ולבדוק את התנהלותו של אדם סביר בסיטואציה דומה.

רישום סימן המסחרי הוא כלל עולמי או מקומי?

הכלל הוא כי רישום סימן המסחרי הוא מקומי בלבד.

יוצא אפוא, אם רשמתם את סימן המסחר בישראל אז הוא מוגן רק בישראל.

לצורך רישום סימן המסחר במדינות נוספות, נוצרה אמנת פריז וישראל הצטרפה אליה.

בהתאם לאמנה זו סימן המסחר שנרשם בישראל, יכול להירשם במדינות החברות באמנה בהליך מזורז.

עלות הרישום במדינות השותפות באמנה נמוכה מעלות הרישום במקרה ובעל סימן המסחר נאלץ לפנות לגוף המוסמך באותה המדינה באופן ישיר ועצמאי.

את הרישום בחו"ל ניתן לבצע באמצעות עורך דין סימני מסחר.

עורך דין סימני מסחר | סימן מסחרי | סימני מסחר | סימן מסחר

הליך רישום סימן המסחר - עורך דין סימני מסחר

בטרם נפנה לרישום סימן המסחרי, קיימת עדיפות לערוך בדיקה קודמת במרשם סימני המסחר.

שם ניתן לבדוק האם נרשמו סימנים מסחריים דומים שיכולים להקשות על רישום סימן המסחר שלנו.

לצורך בדיקה ידנית לחצו כאן. 

לאחר ביצוע בדיקה זו, מומלץ לערוך בדיקה על ידי רשם סימני המסחרי, בעלות אגרה סמלית, בכך להקל על הליך רישום סימן המסחרי. 

לאחר הבדיקות הראשוניות, נחל בעריכת רשימה של המוצרים שאנו נרצה לשווק / למכור.

כבר בשלב הראשון עדיף לרושם את כל המוצרים אותם אתם מתכוונים לשווק.

מה הוא רשם סימני המסחר?

בשביל "ליהנות" להגנה על סימן המסחר לפי החוק, יש לבצע רישום אצל רשם סימני המסחר. 

עושים זאת על ידי הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בטופס בקשה, לטופס הבקשה יש לצרף דוגמה של הסימן. בנוסף, יש לבצע תשלום אגרה בסך של 1,617 שקלים.

רשם סימני המסחר מבצע בדיקה, האם הסימן ראוי לרישום לפי החוק. במסגרת הבדיקה, רשם סימני המסחר בוחן האם הסימן בעל אופי מבחין, זה אומר שהסימון אינו סימן שהוא גנרי או תיאורי בלבד.

ישנה סיבה נפוצה לאי רישום סימן מסחרי, עקב קיומו של דמיון מטעה לסימן רשום ביחס לאותו סוג של שירותים או מוצרים, או כאלה שקרובים בתחומם (החוק מגדיר אותם כ"מוצרים מאותו הגדר").

סימני המסחר נרשמים לגבי סוג מסוים של מוצרים או שירותים. לכן, כאשר רוצים לרשום סימן תחת מספר הגדרות שונות, צריך להגיש בקשה מפורטת של כל אחד מהסוגים הרלוונטיים ולפי ההליך יש לבצע תשלום אגרה עבור כל אחד מההגדרות.

מה מבצע עורך דין סימני מסחר בתום ההליכים המקדימים?

בתום ההליכים המקדמיים, ניתן לפנות לרישום סימן המסחר בפועל אצל רשם סימני המסחר.

הדרך לעשות זאת היא באמצעות עורך דין סימני מסחר והגשת בקשה מתאימה לרישום בצירוף הסימן המסחרי. 

לאחר הגשת הבקשה, רשם סימני המסחר עורך בדיקה, כאשר בתום הבדיקה מחליט הוא, האם הסימן מתאים לרישום או לא.

במקרה וסימן המסחר אינו מתאים לרישום, הסימן מוחזר וניתן לבצע בו תיקונים מתאימים.

לאחר אישור סימן המסחר, סימן המסחרי מפורסם ברשומות למשך 3 חודשים כסימן המיועד לרישום.

 בתום 3 החודשים וככל ולא מוגשת התנגדות בנושא הסימן נרשם ברשם סימני המסחר.

ככל ומוגשת התנגדות לרישום, ההתנגדות תיבחן ע"י הרשם ועקב כך, רישום סימן המסחר עלול להידחות.

מתי נוצרת הפרה של סימני המסחר?

סימן מסחרי רשום ולא רשום, מקנים לבעלי הזכות את השימוש הייחודי והבלעדי בסימן המסחרי על גבי מוצריו. 

כך שחל איסור על מתחריםלהשתמש בסימן המסחר ללא קבלת אישור מראש. 

זיכרו, גם סימן מסחרי דומה לסימן המסחרי שלכם יכול להוות הפרה של פקודת סימני המסחר. 

הפרת הפקודה יכולה לגרור צווי מניעה, תביעות כספיות והתנהלות מפרכת במסגרת הליכי משפט.

לצורך יעוץ ראשוני בטרם נקיטת הליכים אקטיבים קיימת עדיפות לפנות לעורך דין סימני מסחר שמכיר את הפקודה והתקנות ובכך יכול לסייע ולקצר את ההליכים.

הגשת תביעה כספית וצו מניעה עקב שימוש אסור בסימן המסחר

גיליתם כי זר עושה שימוש בסימן המסחר שלכם?

סימן מסחרי שעמלתם רבות לצורך בניית המוניטין בעבורו, מה תעשו? 

תפנו לעורך דין סימני מסחר לצורך הגשת תביעה מתאימה שתכלול את הסעדים הבאים:

בכתב התביעה שיוגש על ידי עורך דין סימני מסחר תוגש בקשה לצו מניעה.

בקשה אשר תאסור על הנתבעים לעשות שימוש בסימן המסחרי שלכם, בארץ ובעולם, בכל דרך שהיא.

צו זה ניתן לביצוע באמצעות לשכות ההוצל"פ והפרה של צו מניעה עלולה להוות ביזיון בית משפט.

במסגרת כתב התביעה, משרדנו מגיש בקשה להשמדת הסחורה ששווקה עם סימן המסחרי.

בעצם אנו מבקשים מבית המשפט להורות לנתבעים להעביר את כל הסחורה המפרה לרשותנו לצורך השמדתה.

בכך נמנע את השימוש במוצרים לאחר כתב התביעה או במהלכו.

וגם בנוסף

לרוב סימן המסחר הוא יצירה המוגנת בהתאם לחוק זכות יוצרים ובגינה ניתן לבקש דין וחשבון.

קיר, לבקש מהנתבעים להציג באופן מלא ושקוף את ההכנסות שנעשו באמצעות סימן המסחר שלא כדין.

לאחר קבלת המסמכים עורך דין סימני מסחר יבקש  להגיש בקשה להגדלת כתב התביעה בהתאם לכמות הרווח שעשו הנתבעים על חשבונכם באמצעות הסימן המסחרי.

בהתאם לחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999, שימוש בסימן המסחר והטעיית הציבור לעול לחייב את המפר בסכום של עד 100,000 ₪ ללא הוכחת נזק.

"13. א) בית המשפט רשאי, על פי בקשת התובע, לפסוק לו, לכל עוולה, פיצויים בלא הוכחת נזק, בסכום שלא יעלה על 100,000 שקלים חדשים."

פיצוי דומה נקבע במסגר לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007:

"56. א) הופרה זכות יוצרים או זכות מוסרית, רשאי בית המשפט, על פי בקשת התובע, לפסוק לתובע, בשל כל הפרה, פיצויים בלא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על 100,000 שקלים חדשים."

מה אורך חייו של סימן המסחר?

תוקפו של סימן המסחר הוא 10 שנים. 

ניתן להאריכו מפעם לפעם ללא הגבלה, זאת בכפוף לתשלום אגרה כדין ובטרם חלף המועד.

הייתרון ברישום סימן מסחרי באמצעות עורך דין סימני מסחר

עסקינן בהליך בעל פרוצדורה סבוכה הודרשת התמקצעות בתחום.

הגשת הבקשה בצורה רשלנית עלולה להכשיל את הרישום או לפגוע בזכויות שלכם ברישום שגוי.

משרדנו מלווה אתכם החל מהבדיקה המקדמית ועד לרישום סימן המסחרי בפועל.

בדיקה במאגר סימני המסחר

שוקלים להקים חברה וביום מן הימים לרשום סימן מסחרי על שמה?

רוצים לרשום סימן מסחרי עם חברה פעילה ואפילו בוותיקה? 

בשלב הראשון תבדקו האם קיים סימן מסחרי דומה לסימן שלכם בארץ ואפילו בעולם.

איך עושים את זה? 

בשלב הראשון עוד לפני שלוקחים עורך דין סימני מסחרי ניתן להיכנס למאגר סימני המסחר החינמי באתר (למעבר לחצו כאן), שם ניתן לחפש באמצעות שם, שפ בעלים, מספר סימן מסחר ועוד…

בשלב השני ניתן לחפש במערכת הבינלאומית באתר wipo – למעבר לחצו כאן 

לאחר החיפוש הראשוני, ניתן לפנות ללשכת סימני המסחר ולבקש מהם לערוך חיפוש נוסף (כרוך בתשלום) זאת בשביל למנוע הוצאות מיותרות.

עורך דין סימני מסחר

נכתב על ידי עורך דין אבי אדיב.

המידע המצוי באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. 

כל האמור באתר הינו באחריות הגולש. 

עורך הדין ו\או האתר לא יישא באחריות כזו או אחרת בגין כל טענה ו\או נזק משפטי העלול להיגרם מקריאת תוכן האתר ו\או המאמר.

לקביעת פגישה
עם עורך דין סימני מסחר

רוצים לרשום סימן מסחרי?

מלאו את הטופס ותקבלו שיחה מעורך דין סימני מסחר

קצת על משרדינו:

עורך דין אבי חיים אדיב | עורך דין

משרד עורך הדין אבי אדיב הינו משרד בוטיק המתמחה בליווי עסקים ותביעות כספיות בעל ניסיון ברישום סימני מסחר ואכיפתם.

בין לקוחות משרדנו נמצאים רשתות מזון מהגדולות במשק, חברות פרסום הנסחרות בבורסה, חברות קייטרינג, יבואני צעצועים ועוד…

עורך דין אבי אדיב

03-9405152

מה הלקוחות אומרים עלינו?

85138800_871168683336229_476181916005957632_o
ברצוננו להוכיר תודה לעורך דין אבי חיים אדיב. תודה שאתה מלווה אותנו בכל ההליכים המשפטיים שעומדים למולנו. בימים אלה נראה כי כל צעד כולל השלכות כה רבות. מהתיק הראשון, ידענו שאיתך אנחנו רוצים ללכת לאורך כל הדרך (התיק נגמר בניצחון).
מילאן טויז בע"מ
team3-1.jpg
אבי אדיב, אין מילים בפי בכדי להודות לך. 4 שנים נלחמנו לצורך קבלת כספנו, ואתה ב 3 חודשים דאגת שנקבל את כל הכסף בחזרה, אנחנו מודים לך מקרב לב.
יוסף ****
88310422_104269141197090_3414923970154070016_n
אבי מלווה את העסק שלי למעלה מ- 5 שנים. בכל רגע שאני צריך אותו הוא שם בשבילי. שירות אדיב ומקצועי. ממליץ בחום!
מיקי דזין
מנכ"ל MDN

בדיקת התאמה ראשונית ללא עלות

מלאו את הטופס ותקבלו שיחת מעורך דין סימני מסחר

נשמח לעזור!
שלחו הודעה ועו"ד מומחה יחזור אליכם
בעת לחיצה על כפתור " חזרת נציג" הינך מאשר/ת בזאת לעורך דין אבי אדיב י לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י שליחת מייל חוזר.