פתיחת חברה

פתיחת חברה בע"מ היא הליך יחסית מהיר, שניתן לעשות באמצעות עורך דין. 

בדרך זו להתחיל את הדרך העסקית בצורה הטובה ביותר תוך הגנה ברורה על נכסים פרטיים ואף לצורך מיסוי מופחת.

פתיחת חברה בע"מ בצורה מהירה באמצעות עורך דין תוביל לקבלת הנחה בסך של 500 ₪ באגרה.

עורך דין אבי אדיב

עורך דין פתיחת חברה

משרדנו מתמחה בהליכי פתיחת חברה בע"מ בצורה נכונה ובטוחה, תוך יצירת ההסכמים הרלוונטיים לעסק שלכם, אם באמצעות הסכם מייסדים או ערבון מוגבל והכול עד לפתיחת חברה בע"מ בפועל והתחלת הפעילות העסקית.

עסקים רבים מתפתים לפתוח את חברתם באמצעות שאינם מוסמכים לעשות זאת.

זכרו, פתיחת חברה בע"מ נועדה לעיתים גם לצורך הגנת נכסיכם הפרטיים וגם לצורך המיסוי ולכן, יש לעשות זאת באמצעות אנשי מקצוע מתאימים ועורך דין פתיחת חברה בע"מ.

בסעיף 11 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 – נכתב מה היא תכלית החברה על פי חוק והיא (לחוק המלא חצו כאן):

"תכלית חברה היא לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה, וניתן להביא בחשבון במסגרת שיקולים אלה, בין השאר, את ענייניהם של נושיה, עובדיה ואת ענינו של הציבור; כמו כן רשאית חברה לתרום סכום סביר למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים עסקיים כאמור, אם נקבעה לכך הוראה בתקנון."

(לתקנות החברות לחצו כאן)

נגן וידאו
לשיחת ייעוץ

03-9405152

מה זו חברה בע"מ – חברה בערבון מוגבל

חברה זו התאגדות עסקית שמחברת בין מספר שותפים לצורך מטרה אחת והיא אישיות בפני עצמה.

להבדיל מבעבר היום גם בעל מניות אחד יכול לפתוח חברה. 

מרבית העסקים במשק הישראלי מאוגד באמצעות חברות בע"מ אשר מגנות באמצעות מסך ההתאחדות על בעלי המניות של החברה – עורך דין פתיחת חברה בע"מ

פתיחת חברה | פתיחת חברה בע"מ | עורך דין פתיחת חברה

מה זו אישיות נפרדת?

 חברה היא ישות משפטית נפרדית ועצמאית, קרי, חברה יכולה לתבוע ולהיתבע. 

זאת אומרת שהחברה עומדת בפני עצמה כנגד התביעה ואף תובעת בעצמה.

לעיטים עקב מעשי מרמה ניתן לבקש להרים את מסך ההתאגדות ולפנות ישירות לבעלי המניות בחברה. 

כך נקבע בחוק החברות :

"4. חברה היא אישיות משפטית כשרה לכל זכות, חובה ופעולה המתיישבת עם אופייה וטבעה כגוף מואגד."

אופן ניהול הליך פתיחת חברה בע"מ

ראשית יש להכין את המסמכים הראשונים, הכוללים בקשה לפתיחת חברה.

במסגרת הבקשה לפתיחת החברה יש לפרט את כמות המניות, את שמות בעלי המניות וההון הרשום של החברה שאתם רוצים להקים.

בשלב השני נכין את תקנון החברה בע"מ.

תקנון החברה יציין מה מותר לחברה ובמה היא מתכוונת לעסוק, האם בתחום הרכב? בנייה? רוקחות? או כל התחומים יחד?

השלישי נכין את התצהירים הנותרים של הדירקטורים שימונו ותצהירי בעלי מניות.

כך גם נקבע על פי חוק, מי זכאי להקים חברה – סעיף 2 לחוק החברות, תשנ"ט-1999:

"2. כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור."

פתיחת חברה בע"מ – תוך כמה זמן?

במידה וערכתם המסמכים באמצעות עורך דין פתיחת חברה בע"מ אשר שקל את כל האפשרויות וערך בדיקות מתאימות, החברה תיפתח בתוך מספר ימים.

לשיחת ייעוץ

03-9405152

איך נבחר שם לחברה שנפתח

בחרתם שם לחברה החדשה, האם השם יתקבל לרישום ברשם החברות? 

בשביל לענות עליה צריך לבדוק שלא בחרנו שם פוגעני או של חברה אחרת.

את הבדיקה הראשונית ניתן לעשות באמצעות מאגר רשם החברות (לצורך מעבר למאגר לחצו כאן).

במידה וערכתם את הבדיקה ולא נמצא חברה אחרת עם שם דומה לשם שבחרתם, קיים סיכוי גבוה יותר כי החברה תירשם עם בקשתכם. 

כך או כך, אליכם להעביר שלושה שמות אפשריים לחברה לצורך הגשת הבקשה, בקשה הכוללת מספר שמות מופחת (לדוגמא שם אחד או שתיים) לא תיבדק ולכן מומלץ להגיש את הבקשה באמצעות עורך דין פתיחת חברה.

פתיחת חשבון בנק לאחר פתיחת חברה בע"מ

פתחתם את החברה ופניתם לבנק לצורך פתיחת חשבון, לפתע גיליתם כי הבנק לא מוכן לפתוח את החשבון ללא מסמכים ספציפיים בייחס לחברתכם, מסמכים הניתנים להנפקה רק על ידי עורך דין פתיחת חברה.

משמדובר בפתיחת חברה בע"מ קיימת בירוקרטיה משמעותית בבנק, הנובעת עקב הוראות בנק ישראל ביחס לחברות בע"מ שזה עתה נפתחו.

במסגרת המסמכים שתצטרכו להנפיק תתבקשו להביא פרוטוקולים, חתימות מבעלי המניות, רישומי חברה ועוד…

כאשר משרדנו מלווה יזם / עסק בפתיחת חברה בע"מ אנו דואגים לכל הבירוקרטיה מול הבנק ומול רשם החברות עד לפתיחת החברה.

 והכול בכדי שתוכל להתחיל לעבוד ולא לבזבז זמן יקר בבירוקרטיה ובמסמכים שבפועל לא מניבים הכנסות ומחזיקים את העסק במקום.

פתיחת חברה | פתיחת חברה בע"מ | עורך דין פתיחת חברה

מה זה בע"מ (בערבון מוגבל)?

בערבון מוגבל מתאר את דרך הגבלת חבותם של בעלי המניות כלפי החברה. 

כאשר עורך דין פתיחת חברה בע"מ מגיש את המסמכים הרלוונטיים לרשם החברות, הוא מציין את סכום המניות המונפקות והמוקצות לבעלי המניות. 

במצב כזה, במידה והחברה נכנסת לחובות, בעלי המניות לא יהיו חייבים בכספים שאותם חייבת החברה. 

בעצם החברה יוצרת מין מסך הפרדה בין הפעילות שלה לבין נכסי בעלי המניות בפועל.

כך שאם אותה חברה הולכת לפירוק, לא ניתן יהיה לפנות לבעלי המניות ולדרוש מהם לכסות את חובות החברה מכיסם הפרטי. 

יודגש, כי הבנקים נוהגים להחתים את בעלי המניות בחברה על ערבות אישית ולכן עדיף להתייעץ עם עורך דין פתיחת חברה בע"מ בטרם חתימה על מסמך כזה או אחר.

הסכם מסיידים מה זה?

ראשית, מה הוא הסכם מייסדים? הסכם מייסדים נועד לצורך הסדר חובותיהם וזכויותיהם של בעלי המניות, המשקיעים ויתר נציגי החברה. ניתן להחשיב את הסכם המייסדים למעין הסכם שותפות, במסגרתו נוכל לאגן את החובות הזכויות (פתיחת חברה בע"מ).

הסכם מייסדים הוא הסכם סבוך, שהרי יש להתייחס בתוכו לכל האפשרויות שניתן לצפות שיקרו בעתיד.

לדוגמה:  

מה קרה בזמן פירוק? במקרה בו אחד מבעלי המניות רוצה למכור את מניותיו? מה קורה עם אדם ש"סרח"? מהיכן מגייסים הון? וכו'….

ברור לכולם כי הקמת חברה יחד עם שותפים עסקיים ללא עריכת הסכם מייסדים איכותית ויסודי עלול לגרור אתכם למצב של חוסר שליטה בעסק ואף במקרים מסוימים לנפילה של ממש.

לצורך עריכת הסכם מסיידים איכותי כדאי להתייעץ עם עורך דין.

עורך דין פתיחת חברה או רואה חשבון ?

אנו סבורים שעורכי דין הם שצריכים לטפל במסמכים משפטיים הכוללים בין היתר הסכמי מייסדים, חוזים מסחריים, אופן פעילות משפטית, שהרי בפועל התאגדות החברה זו פעולה משפטית ולכן, המלצתנו היא לפנות לעורך דין לפתיחת חברה.

את ניהול הספרים והפעולות החשבוניות אכן יערוך רואה חשבון מוסמך.

מי רשאי להגיש בקשה לפתיחת חברה בע"מ?

בהתאם לדין, כל אדם מעל גיל 18 רשאי לפתוח חברה.

לא תתאפשר פתיחת חברה לאדם שמצוי בהליכי חדלות פירעון או שהוטלו עליו הגבלות במסגרת הליכי הוצאה לפועל עקב חובות או עברות פליליות.

למי מתאים השירות (פתיחת חברה)?

 • עוסקים מורשים שמבקשים להפוך את העסק לחברה בע"מ
 • עסקים שהגיעו למדרגת מס גבוה
 • חברות סטארט אפ
 • עסקי נדל"ן
 • חברות שיווק
 •  
 • עסקי הפרסום
 • כל עסק בתחילת דרכו שמבקש לשמור על נכסיו
 • שותפים שבחורים לפעול מאוחרי חברה ולא באופן עצמאי
 • חברה לצורך רכישת נכסים

הרשימה אינה סגורה ומתאימה לאלפי עסקים ואנשים שונים

מה המסמכים שצריך להגיש בפועל לרשם החברות?

 • בקשה לרישום חברה
 • הצהרת דירקטורים ראשונים.
 • הצהרת בעלי המניות.
 • תקנון החברה החדשה.
 • אישור על ביצוע תשלום האגרה.

מה עלות האגרה השנתית בפתיחת חברה?

אגרת רישום חברה עומד נכון לחודש יולי 2020 ע"ס 2,653 ₪ .

במידה והבקשה מוגשת על ידי משרדנו באמצעות המערכת הממוחשבת, ניתן לקבל הנחה כך שהאגרה תעמוד ע"ס 2,182 ₪ בלבד.

שימו לב, כי עלות פתיחת החברה כולל בתוכה גם את האגרה השנתית לאותה השנה.

לכן, אם בכוונתכם לפתוח חברה בחודשים האחרונים של השנה, אולי כדאי לחכות לחודש ינואר ובכך לחסוך תשלום אגרה שנתית נוספת.

אז ממתי החברה קמה?

החברה קמה עם יום התאגדותה וכאמור בתעודת ההתאגדות וגם נקבע במסגרת סעיף 5 לחוק החברות:

"5.קיומה של חברה הוא מיום ההתאגדות המצוין בתעודת ההתאגדות ועד לפקיעת ההתאגדות, כתוצאה מחיסולה של החברה."

הטבות מיסוי עקב פתיחת חברה בע"מ:

בין יתרונות החברה נמצאים היתרונות הבאים אך לא רק.

 

תשלומים לביטוח לאומי – כל עצמאי יודע כי כאשר הוא מתנהל תחת עוסק מורשה הוא מחוייב בתשלום ביטוח לאומי בהתאם להכנסות הכלליות של העסק, לאומת זאת, במידה ואתה מתנהל באמצעות חברה בע"מ יחול עלייך ביטוח לאומי רק על סכום המשכורת שאתה מושך כל חודש לטובתך. יתרה מכך, אם תמשכו דיבידנדים הם יהיו פטורים מתשלום ביטוח לאומי. התנהלות זו יכולה לחסוך לכם אלפי שקלים בכל שנה.

 

תשלום מס הכנסה מופחת – עוסק מורשה משלם מס הכנסה בהתאם למדרגות המס הקבועות בחוק. כידוע מיסוי מס הכנסה יכול להגיע ל 50% מסכום ההכנסה, מדובר בעשרות ומאות אלפי שקלים בשנה. לאומת זאת, כאשר פותחים חברה בע"מ המיסוי פוחת בצורה משמעותית כאשר מס החברות מוערך ב 25%, הפרש משמעותי ביותר.

עורך דין פתיחת חברה בע"מ

האם בעלי המניות בחברה יהיו גם הדירקטורים?

בעלי המניות בחברה יכולים לכהן גם כדירקטורים בחברה, גם כמורשה חתימה ואף כמדווחים.

לכן, אתם יכולים לפתוח חברה שהיא כל כולה אתם.

נכתב על ידי עורך דין אבי אדיב (עורך דין פתיחת חברה בע"מ).

המידע המצוי באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. 

כל האמור באתר הינו באחריות הגולש. 

עורך הדין ו\או האתר לא יישא באחריות כזו או אחרת בגין כל טענה ו\או נזק משפטי העלול להיגרם מקריאת תוכן האתר ו\או המאמר.

לשיחת ייעוץ

03-9405152

רוצים פרטים נוספים?

מלאו את הטופס ותקבלו שיחת מעורך דין 

03-9405152

קצת על משרדינו:

עורך דין אבי חיים אדיב | עורך דין

משרד עורך הדין אבי אדיב הינו משרד בוטיק המתמחה בהליכי גבייה ותביעות כספיות כנגד עסקים\ חברות ולקוחות פרטיים.

המשרד אוחז בתוצאות מוכחות לפיהן התבצעה גבייה משפטית משמעותית ומהירה!

עורך הדין אבי אדיב ניהל מעל ל 4,000 תיקי הוצאה לפועל ועד עתה הוביל לגבייה של למעלה מ 10,000,000 ש"ח.

בין לקוחות משרדנו נמצאים רשתות מזון מהגדולות במשק, חברות פרסום הנסחרות בבורסה, חברות קייטרינג, יבואני צעצועים ועוד…

עורך דין אבי אדיב

03-9405152

מה הלקוחות אומרים עלינו?

85138800_871168683336229_476181916005957632_o
ברצוננו להוכיר תודה לעורך דין אבי חיים אדיב. תודה שאתה מלווה אותנו בכל ההליכים המשפטיים שעומדים למולנו. בימים אלה נראה כי כל צעד כולל השלכות כה רבות. מהתיק הראשון, ידענו שאיתך אנחנו רוצים ללכת לאורך כל הדרך (התיק נגמר בניצחון).
מילאן טויז בע"מ
team3-1.jpg
אבי אדיב, אין מילים בפי בכדי להודות לך. 4 שנים נלחמנו לצורך קבלת כספנו, ואתה ב 3 חודשים דאגת שנקבל את כל הכסף בחזרה, אנחנו מודים לך מקרב לב.
יוסף ****
88310422_104269141197090_3414923970154070016_n
אבי מלווה את העסק שלי למעלה מ- 5 שנים. בכל רגע שאני צריך אותו הוא שם בשבילי. שירות אדיב ומקצועי. ממליץ בחום!
מיקי דזין
מנכ"ל MDN

בדיקת התאמה ראשונית ללא עלות

מלאו את הטופס ותקבלו שיחה מעורך דין פתיחת חברה בע"מ

נשמח לעזור!
שלחו הודעה ועו"ד מומחה יחזור אליכם
בעת לחיצה על כפתור " חזרת נציג" הינך מאשר/ת בזאת לעורך דין אבי אדיב י לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י שליחת מייל חוזר.