עורך דין גבייה

הליכי גבייה מהירים ואגרסיבים

חייבים לכם כסף? העבירו לכם שיק שלא כובד? יש מה לעשות – הליכי גביה מהירים (באמצעות עורך דין גבייה).

קיימת עליה מתמדת במסגרתה חייבים נוטלים כספים ו\או מקבלים שירותים ולא משלמים בעבורם, במצבים רבים חייבים אלה "מתחבאים" מאחורי ההליכים המשפטיים.

משרדנו מתמחה בהליכי גבייה כנגד חייבים המתחמקים מתשלום חובותיהם כלפי הנושים השונים, עו"ד אבי אדיב, ניהול מאות תיקי הוצל"פ שנפתחו באמצעות פס"ד ו\או שיקים ו\או תביעות שהניבו הצלחה וגביה של מיליוני שקלים. עורך דין גבייה שיקים. עו"ד אבי אדיב החל דרכו בייצוג גופים בנקאים, אשר ניהלו הליכי גביה קשים כנגד חייבים המתחמקים מחובותיהם ועושים כל העולה על רוחם, עת הנושה (האדם לו חייבים כסף) נותר ללא כל.

צריך לזכור, כי הליכי גביה דורשים מחשבה רחבה, מחוץ לקופסה, שהרי חייבים המודעים לתיקי ההוצל"פ המתנהלים כנגדים פועלים בדרכים ערמומיות לצורך שמירת נכסיהם אצל צדדים שלישיים.

משרדנו, יחד עם הלקוח, עורך סיור מוחות ובוחן את החייב מכיוונים שונים, בין היתר ממה החייב מתפרנס, היכן מתגורר, האם היו לו נכסים שהוברחו ונעלמו ובכך יוצר אסטרטגיה פעולה בניסיון לתפיסת כספים אצל צדדים שלישיים ו\או במקומות מסתור.

לקביעת פגישה

עקב התנהלות זו, לא פעם נסגרו התיקים עוד בטרם התקיים דיון, שהרי בפעולות אלה, החייב מבין שאין ביכולתו להמשיך ולחמוק מחובותיו ועליו לפרועם.

הליכים נכונים, בין היתר עיקול חשבונות בנק, עיכוב יציאה מן הארץ ועוד.. עלולים לגרום לחייב להבין, שכלל ולא יפרע את החבות אין ביכולתו להמשיך להתנהל בצורה תקינה ולכן, "דורשים ממנו" להגיע להבנות ולפרוע את החבות.

ראו לדוגמא - עורך דין גבייה

עורך דין גבייה שיקים

לקוח שהגיע למשרדנו בתחילת 2019 עם פס"ד משנת 2015 ללא יכולת להיפרע מחובו, אני עוד זוכר את מילותיו "אל תאמין להם, הם לא ישלמו כפי שמתחייב" , "אין ממי לקחת כסף".

לאחר נקיטת פעולות נכונות וסיור מוחות מטעם משרדנו, הלקוח זכה לחזור לביתו עם שיק בנקאי ע"ס 90,000 ש"ח, קרי, נפרע ממלוא החוב.

עורך דין גבייה שיקים

שאלות נפוצות

המחוק קבע מספר דרכים המקצרים את ההליך ומאפשרים לבעל חוב לפנות ישירות ללשכת ההוצאה לפועל.

  1. האוחז בשיק יכול להגיש את השיק ישירות ללשכת ההוצאה לפועל מבלי לעבור בבית המשפט לפני.
  2. האוחז בשטר חוב, גם יכול לפנותישירות ללשכת ההוצאה לפועל ולהפיק אזהרה לחייב.
  3. ככל ואתה אוחז בחוזה חתום בסכום נמוך מ 75,000 ש"ח , ניתן באמצעותו להגיש תביעה ישירות ללשכת ההוצאה לפועל, לתביעה מסוג זה קיימים מספר חריגים ויש להגישה בצורה קפדנית ובהתאם לפסיקה.

ביתר המקרים, תחילה יש לפנות לבית המשפט ולהגיש תביעה מתאימה.

זיכרון, קיימים סוגים שונים של הליכי תביעה, בין היתר , תביעה לפינוי מושכר, תביעה נזיקית, תביעה כספית.

בסוף ההליך ולאחר קבלת פס"ד בתביעה, לצורך ביצוע החלק האופרטיבי יש להגיש את פס"ד ללשכת ההוצאה לפועל.

לאחר מכן, ניתן להתחיל את הליכי העיקול והמימוש

לעיטים אנשים סבורים שעיקולים ניתנים להטלה רק במסגרת הליכי הוצאה לפועל ומשכך, חוששים שעד שהתיק יתגלגל להליכי הוצאה לפועל, החייב יבריח נכסים.

דעה זו מוטעית, שהרי, גם במסגרת הליכי בית משפט אם זו תביעה כספית או תביעה אחרת, ניתן להגיש בקשה לסעד זמני ובכך להטיל עיקול כבר בשלב ראשוני.

לא פעם, עיקול במועד הנכון הביא לפירעון החבות, שהרי אותו חייב הבין שאין לו לאן לברוח.

אז מה אנחנו צריכים בשביל להטיל עיקולים אלה?

אנחנו צריכים סיבה טוב, אנו צריכים להראות שיש חשש ממשי שאם העיקול לא יוטל בעת זו, אנחנו עלולים להישאר ללא כספים.

עורך דין גבייה טוב, יידע כיצד להבהיר נושא זה בצורה כה יעילה עד קבלת המבוקש.

במסגרת הליכי גבייה קיימים מספר רב של אפשרויות עיקול, והרשימה עוד פתוחה, משכך, אתמקד במספר מועט של אפשרויות שבדרך כלל מביעות לפירעון החוב.

עיקול חשבון בנק

האפשרות שעושה את מרבית העבודה היא עיקול חשבונות בנק המתנהלים ע"ש החייב.

זיכרו אין צורך לדעת במדויק באיזה בנק מתנהל חשבונו של החייב וניתן להטיל עיקול בכל הבנקים, כך לא תפספסו את החשבון הרלוונטי.

עיקול קופות גמל ופנסיה

כפי שניתן להטיל עיקולים על חשבון הבנק כך גם ניתן להטיל עיקולים על קופות פנסיה וגמל.

אך להבדיל מחשבון בנק, בקופות פנסייה קיימות החרגות ולעיטים לא ניתן לבצע את מימוש הכספים באופן מידי \ או בכלל.

מקרקעין

ניתן להטיל עיקול בטאבו ובמנהל מקרקעי ישראל על נכסי החייב הרשומים על שמו.

עיקול משכורת

ככל ואתם יודעים היכן עובד החייב ניתן להטיל עיקול על משכורתו.

במידה ואנכם יודעים היכן הוא עובד, ניתן להגיש בקשה לביטוח לאומי שתעביר את המידע הנ"ל.

צדדי ג'

ככל ואתם יודעים שהחייב מספק שירותים ו\או נותן הלוואות ו\או כל דרך אחרת לפיה צד שלישי כלשהו חייב לחייב כספים, ניתן לעקל כספים אלה ולדרוש מאותו צד שלישי שיעביר את הכספים לטובתנו.

ככל והצד השלישי מתנגד לכך, ניתן לחייבו בסכום החוב ו\או בסכום שהוא העביר בניגוד לצו.

לאחר ביצוע העיקול, על המחזיק להודיע בדבר הכספים המוחזקים ובדבר סכומם.

לאחר קבלת המידע, ניתן לפנות לרשם ההוצאה לפועל ולבקש שיורה על מימוש הכספים לטובתנו.

לאחר קבלת החלטת המימוש, יש להמציאה למחזיק ועל המחזיק יהיה להעביר את כל הכספים המוחזקים עד סכום העיקול לתיק ההוצאה לפועל, מתיק ההוצאה לפועל הכספים יועברו לזכותנו.

זיכרו, צד שלישי המתנגד לביצוע צווי ההוצאה לפועל עלול להיות מחויב בכל חובו של החייב ו\או בסכום שהחזיק ולא העביר כמתחייב בהתאם לצו רשם ההוצאה לפועל

  • גביית שיקים חוזרים
  • עיכוב יציאה מן הארץ
  • הגשת תביעות כספיות
  • תפיסת נכסים ומימושם
  • הטלת עיקולים זריזים על נכסי החייבים
  • אכיפת חוזים והגשת תביעות כספיות

לטיפים לערכית עסקה עם חברה לחצו כאן

לטיפים לעריכת הסכם שכירות לחצו כאן

טופס הגשת בקשה לביצוע שטר 

עורך דין גבייה שיקים

לקביעת פגישה

ממליצים עלי

רוצים פרטים נוספים?

מלאו את הטופס ותקבלו שיחת ממשרדינו בהקדם