עורך דין חדלות פירעון

הליך חדלות פירעון (בעבר פשיטת רגל)

החיים לוקחים אותנו למקומות לא ידועים, לא פעם אנחנו מגיעים למצב של חדלות פירעון, למרות שעשינו כל שיכולנו על מנת להימנע מכך, במצב כזה אנו זקוקים לעורך דין חדלות פירעון, אשר ייעץ ויעזור לצאת מהתסבוכת – עורך דין חדלות פירעון.

לאחרונה אף גדלות האנשים שנכנסו להליך לדוגמה עקב מגפת הקורונה שהתפשתה ברחבי העולם ופגעה בכל העם.

כמו כן, קיימות סיבות שונות המובילות אותנו לחדלות פירעון, אם התנהלות כלכלית או עסק שקרס בשל גורם חיצוני.

עקב נושא זה, דאג המחוקק ליצור הליך ייעודי, שמטרתו היא "שיקום כלכלי", הליך שיוביל חדל פירעון לדרך חיים חדשה, בלי חובות ("מחיקת חובות").

כולם מכירים את הליכי חדלות הפירעון, בשם "מחיקת חובות", אז מה זה חדלות פירעון ושיקום כלכלי?

בספטמבר 2019 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018, המחליף את פקודת פשיטת הרגל.

קיימים חידושים רבים, המשמעותי מבניהם הוא היכולת לנהל הליך חדלות פירעון גם בסכום נמוך מ 150,000 ₪ בלשכת ההוצל"פ וכך בעצם, החוק נוגע בכולם ולא רק בעשירון העליון.

לבדיקת התאמה וקביעת פגישה

03-9405152

מטרת החוק

בסעיף 1 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח – 2018 הוסבר מהיא מטרת החוק, וכך נכתב:

1. חוק זה נועד להסדיר את פירעון חובותיו של חייב שהוא יחיד או תאגיד, הנמצא או העלול להימצא במצב של חדלות פירעון, במטרה –

א. להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב.

ב. להשיא את שיעור החוב שייפרע לנושים;

ג. לקדם את שילובו מחדש של חייב שהוא יחיד במרקם החיים הכלכליים.

היכן ההליך מתנהל?

בהתאם לחוק החדש, חובות הנמוכים מ 150,000 ש"ח עתידים להתנהל בלשכת ההוצאה לפועל הרלוונטית.

חובות הגבוהים מ 150,000 ש"ח עתידיתם להתנהל בבית משפט השלום הרלוונטי.

יובהר, כי נקבעו בתי משפט ספציפים שעתידים לנהל את הליכי חדלות הפירעון.

לצורך פתיחת הליכים קיימים מספר תנאים בהם עליכם לעמוד, בין היתר בתנאים הבאים:

 • חובות החייב נצברו בתום לב.
 • אין באפשרות החייב לפרוע את חובותיו במועדם.
 • סכום חובותיו של החייב עולים על שווי נכסיו, הכוללים בין היתר, דירה, כספים, רכב וכו'
 • במידה והחייב סבור שאין ביכולתו לעמוד בהתחייבויותיו העתידיות.

מטרת הליכי חדלות הפירעון היא לאפשר לאדם שנקלע למצב כלכלי עגום בתום לב, לשקם את חייו הכלכליים ולפתוח דף חדש.

לאורך ההליך תיבחן התנהלותו של החייב, ובתום ההליך רשאי בית המשפט להפטיר את החייב מכל חובותיו ובכך, אותו אדם יפתח דף חדש ויצא לדרך חיים חדשה נטולת חובות.

עורך דין פשיטת רגל

שלושת שלבי ההליך:

בקשה למתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

בתחילת הדרך על החייב להגיש בקשה לפתיחת הליכים ואליה לצרף את המסמכים הבאים:

 • פירוט הכנסותיו והוצאותיו נכון ליום הבקשה.
 • ממה נוצרו החובות וכיצד הגיע החייב למצבו (תצהיר הסתבכות).
 • מסמך המעיד על גובה חובותיו נכון ליום הגשת הבקשה.
 • טופס 703 מרשומת המיסים, המעיד בדבר נכסים המצויים בידי החייב.
 • פירוט נכסי החייב (ככל וקיימים).
 • דוח תיקים ארצי מלשכת ההוצל"פ.
 • דוח תיקי בתי המשפט המתנהלים כנגד החייב.
 • מסמכים התומכים באמור לעיל.

לאחר אישור הבקשה, עתיד להינתן לחייב צו פתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, צו זה יעכב את כל ההליכים המשפטיים שמתנהלים כנגדו.

תקופת ביניים (לאחר קבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי)

בשלב זה נבחנת התנהלות החייב ומצבו הכלכלי' הבחינה מתבצעת ע"י הנאמן.

על החייב יושת צו תשלומים חודשי בהתאם ליכולתו הכלכלית ויהיה עליו להגיש דוח דו חודשי בדבר הוצאותיו והכנסותיו.

תקופה זו נמשכת כשנה, כאשר בחלוף השנה ראשי בית המשפט ליתן צו לשיקום כלכלי.

במסגרת הצו, ראשי בית המשפט לקבוע מספר תנאים וככל והחייב יעמוד בתנאים אלה יופטר מחובותיו.

עו"ד לפשיטת רגל – עורך דין פשיטת רגל

קבלת צו לשיקום כלכלי וצו הפטר

בשלב זה עתיד הנאמן להגיש דוח הכולל את כול הנתונים שנאספו במשך ההליך.

במסגרת הדוח יפורטו בין היתר, התשלומים ששולמו, הנושים אשר הגישו תביעות חוב, סכום תביעות החוב וכו'

המסמכים יועברו לממונה (מטעם המדינה) אשר יגיש לבית המשפט את הדוח בצירוף הצעה לשיקום כלכלי.

ההצעה תתייחס לכל מהות ההליך והנסיבות בהן החייב נקלע למצבו, גילו, מצב משפחתו וכו' ….

לאחר כל הבדיקות, הנושא ידון בפני בית המשפט, והוא שיחליט האם ליתן צו לשיקום כלכלי.

יובהר, בשלב זה, בית המשפט רשאי ליתן הפטר מידי או לחלופין עלולה לחל תקופה בת 3 שנים במסגרתה ימשיכו לבחון את פעולות החייב, והחייב יידרש לעמוד בתנאים מסוימים לצורך קבלת ההפטר.

במקרה ונסיבות ו\או מצבו של החייב השתנו רשאי החייב להגיש בקשה לתיקון ו\או שינוי הצו ובמקרים מסוימים לדרוש הפטר מיידי.

בתום התקופה ובמקרה והחייב יעמוד התחייבותו יופטר החייב מכל חובותיו (ברי התביעה).

קיימים הליכים חריגים לאמור לעיל, ואנשים מסויימים יכולים לקבל הפטר לאלתר.

מדובר במקירים חריגים, בהם אין לחייב כל יכולת להביא לנושים תועלת/

לרוב עסקינן באנשים שחיים מקצבה בלבד, אנשים שלא יכולים להתפרנס בכבוד ובגיל מתקדם ביותר.

במצב זה שוקל בית המשפט את התועלת שיניבו הנושים מניהול ההליך ולוקח בחשבון את האפשרויות העומדות בפני החייב, לעיטים ניהול ההליך לא יניב תועלת כלל וכל שיצור זה חובות כלפי המנהל המיוחד.

קיימות אפשרויות נוספות, אך כל מקרה לגופו  ויש לבחון את מגיש הבקשה לעומק.

יוזכר כי מדובר במקרים חריגים בלבד.

לצורך בדיקה נאותה של מצבכם המשפטי, ניתן ליצור קשר עם משרדנו במאמצעות טופס השארת פרטים או בטלפון – 03-9405152

שאלות נפוצות

הליך חדלות הפירעון החליף את הליך פשיטת הרגל וכולל מספר שינויים בתוכו.
מרבית האנשים קוראים להליך חדלות הפירעון "מחיקת חובות" אך בפועל מדובר באותו ההליך.

כיום קיימים שלושה שלבים בהליך, שנה ראשונה בדיקה ולאחר שנה ניתן צו שיקום כלכלי אשר יכלול תנאים לקבלת הפטר או לחלופין ימשוך את החייב לשלוש שנים נוספות. זמן ההליך תלוי בהתנהלות החייב ודרך יצירת החובות.

במידה ועומדים בתנאי ההליך, מרבית החובות נמחקים, מלבד מספר חריגים לדוגמא מזונות וקנסות.
במידה והחייב נהג בחוסר תום לב והונה אנשים, ייתכן וחובות אלה לא ימחקו.

בעבר ההליך התאים רק לחובות מנופחים, אך היום ניתן להיכנס להליך גם בסכומים נמוכים.

בעבר ההליך התאים רק לחובות מנופחים, אך היום ניתן להיכנס להליך גם בסכומים נמוכים.

חובות נמוכים מ 150,000 ₪ יתנהלו בלשכת ההוצאה לפועל.
חובות גבוהים מ 150,000 ₪ יתנהלו בבית המשפט.

כן, בית המשפט יאפשר לך לפתוח חשבון בנק ולנהל אותו ביתרת זכות בלבד.

לא, לאחר סיום ההליך ההגבלות מוסרות.

עם מתן הצו ניתן גם צו עיכוב יציאה מן הארץ.
במידה וקיימת דחיפות או סיבה ממשית ליציאה מן הארץ, ניתן להגיש בקשה פרטית ובית המשפט יחליט האם ליתן את האפשרות או לא.

לא, בזמן ההליך אסור להשתמש בשיקים.
ככל והשיקים מיועדים לצורך שכירת דירה וכדומה ניתן להגיש בקשה פרטנית ובית המשפט ידון בה.

לא, אסור להשתמש בכרטיסי חיוב.
מותר להשתמש בדיירקט.

 • הגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
 • הגשת בקשה לביטול עיקולים והגבלות.
 • הגשת בקשה לניהול חשבון בנק.
 • הגשת בקשה למתן צו הפטר.
 • בקשה לניהול עוסק עצמאי בזמן ההליך

לטיפים לערכית עסקה עם חברה לחצו כאן

לטיפים לעריכת הסכם שכירות לחצו כאן

טופס הגשת בקשה לביצוע שטר 

עורך דין גבייה שיקים

לבדיקת התאמה וקביעת פגישה

03-9405152

ממליצים עלי

רוצים פרטים נוספים?

מלאו את הטופס ותקבלו שיחת ממשרדינו בהקדם