צו תשלומים בהליך חדלות פירעון – פשיטת רגל

צו תשלומים בהליך חדלות פירעון - פשיטת רגל

הליך חדלות פירעון מתחיל בהגשת בקשה מפורטת הכוללת את סכום ההכנסות וההוצאות של החייב ובני משפחתו החיים  עימו – הדבר משפיע על צו התשלומים.

לבקשה מצורפים בין היתר תלושי שכר, תדפיסים מחשבונות הבנק, תדפיסים מחברות האשראי, תדפיסי קצבאות מביטוח לאומי וכו'…

השלב הראשון, הנקרא שלב הביניים נבחנים הוצאות והכנסות החייב ובהתאמה לכך, נקבע צו תשלומים חודשי.

לאורך תקופת ההליך, מצופה מהחייב לנהוג בתום לב, ולהביא למיקסום הכנסותיו בכדי לשלם לנושים כספים רבים יותר.

בשנת 2015 התקיימה וועדה בשם "וועדת חריס" למעבר לדו"ח לחצו כאן.

במסגרת הוועדה נקבעו מספר כללים מנחים לקביעת כושר השתכרות לאדם ממוצע בהתאם לתא המשפחתי שלו.

במסגרת ההליך, יבחן החייב ויקבע מה הוא כושר השתכרותו ומה היא ההכנסה בפועל.

ככל ויהיה בין השניים מרווח לא מוסבר וחסר בסיס, עלול להיפסק כנגד החייב צו תשלומים גבוה יותר, בין היתר מחשש שהכנסותיו האמיתיות של החייב מוסתרות.

עו"ד חדלות פירעון – למידע נוסף בעניין ההליך קראו את המאמר באתר – למעבר למאמר לחצו כאן

על מה מתבסס בית המשפט בקביעת צו התשלומים?

כושר ההשתכרות האמיתי של החייב

במסגרת ההליך נבחן כושר השתכרותו של החייב ונבדק האם החייב מנסה למקסם את הכנסותיו או שנוהג בשאננות אשר פוגעת בנושים, שהרי בפועל יכול להכניס כספים רבים אך בוחר שלא לעשות כן, שהרי אלה עלולים לעבור במלואם לנושיו.

דוגמא לכך ניתן לראות במקרה בו אחד מבני הזוג נמצא בהליך פשיטת רגל והשני עובד, האדם שנמצא בפשיטת רגל מחליט לא לעבוד ולטפל בעניני הבית בכך בעצם דורש את הפחתת צו התשלומים אינו ממצא את יכולת ההשתכרות שלו.

עו"ד חדלות פירעון

במקרה זה נמתחה ביקורת קשה והוטל על החייב צו תשלומים גבוהה והחייב הותרה בדבר העניין וחויב לצאת ולמצות את כושר השתכרותו.

דוגמא נוספת ניתן לראות בהליך שהתנהל כנגד שף מוכר, אשר עבד אצל חברו במשכורת חודשית בת 6,000 ₪ בלבד.

היה ברור כי מדובר בהתחמקות גרידה, שהרי יכולת ההשתכרות שלו גבוה באופן ניכר מ 6,000 ₪ וגם במקרה דנן, הושת על החייב צו תשלומים משמעותי.

אבי אדיב עורך דין חדלות פירעון

קצבאות ביטוח לאומי

ככל והחייב מקבל קצבה מביטוח לאומי בהתאם לסעיפים 303 ו 311 לחוק הביטוח הלאומי, קצבאות אלה מוגנות ולא ניתן ליטול את הכספים הללו, זאת בהתאם לסעיף 162(א)(3) לחוק חדלות הפירעון.

יוצא אפוא, כי בקביעת צו התשלומים בית המשפט לא יפגע בקצבאות אלה והחייב יוכל להמשיך ולקבלן באופן סדיר.

יתרה מכך, סעיף 217 לחוק חדלות הפירעון קובע כי קצבאות אלה לא יחושבו בקופה.

אין באמור בכדי לגרוע מחשבון הסכומים כחלק מההכנסה של החייב, וסכום זה עלול להשפיע על צו התשלומים החודשי.

הכנסה מדירת מגורים

במידה והחייב אוחז בדירת מגורים יש להעריך את הכנסותיו כאילו דירתו הושכרה לאחר, ולא ניתן לאפשר לו לעשות את כל העולה על רוחו.

ראו לדוגמא מקרה בו החייב אוחז בדיקה בעלת גג, כאשר על גג דירתו בנה יחידת דיור לבנו ואפשר לו להתגורר שם ללא תשלום דמי שכירות.

במקרה זה בית המשפט מתח ביקור כלפי החייב והגדיל את צו התשלומים החודשי כנגדו.

חיי מותרות במסגרת ההליך חדלות הפירעון – פשיטת רגל

לעתים חייבים ממשיכים לחיות ברמת חיים גבוהה, זאת למרות שמתנהל כנגדם הליך פשיטת רגל.

כך הם חיים בדירות יוקרה אשר משולמות ע"י צדדי ג', נוסעים ברכבי פאר הרשומים על שם חבריהם ומחזיקים במשרות גבוהות אך בשכר נמוך.

בית המשפט רואה זאת כהתנהלות שאינה הולמת פושט רגל ועלול לקבוע צו תשלומים גבוה ואף להורות הוראות שונות עקב חוסר תום לב בניהול ההליך.

התחשבות בכושר ההשתכרות של בני המשפחה

כל בני המשפחה החיים עם החייב בבית שותפים לנטל הוצאות המחייה, בין היתר שכירות, מזון, חשמל מים וכו…

משכך, השתכרות כל בני המשפחה באה בחשבון, אך מכוח סעיף 4 לחוק יחסי ממון, ברור כי קיימת הפרדה רכושית וההליך אינו מכריח או בודק את בני הבית האם הם ממצאים את כושר השתכרותם.

בהתאם לכנסות כל התא המשפחתי, בית המשפט רשאי לקבוע את צו התשלומים החודשי על החייב, תוך התחשבות בעזרתם ובהכנסותיהם.

בית המשפט קבע בהליך פש"ר (מחוזי ת"א) 19064-01-15 חליוא נ' כונס הנכסים הרשמי:

"התנהלות כלכלית צנועה מתחייבת ומתבקשת לא רק מהחייב עצמו אלא גם מבני המשפחה לרבות סיועם בתום לב לממש את הנכסים על מנת שאלו יועברו לנושים על חשבון החובות"

מטרת צו התשלומים

מהות צו התשלומים היא לעזור לחייב לשקם את חייו וליצור מנגנון הוצאות והכנסות נכון, קרי, הגדיל את ההכנסות ולהפחית את ההוצאות שיתאימו אחד לשני.

לטעם בית המשפט התנהלות זו תעזור לחייב לשקם את חייו לאחר שייגמר ההליך ואולי הכסף ששולם כצו תשלומים ילך לחיסכון עתידי וכך החייב יחזור לחיים נורמטיביים וטובים.

ואם החייב אינו עומד בצו התשלומים?

בהתאם לסעיף 183 לחוק חדלות הפירעון, חייב שבוחר לא לעמוד בצו התשלומים מציג מצג לפיו הוא לא מוכן לתהליך ובית המשפט רשאי לבטל את ההליך כולו.

"(א)  מצא בית המשפט בהליכי חדלות פירעון שנפתחו לבקשת יחיד, כי מתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) או כי היחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי וכי בשל כך נפגע באופן מהותי ניהולם התקין של הליכי חדלות הפירעון, רשאי הוא, לאחר שנתן ליחיד ולנושים הזדמנות להשמיע את עמדתם, לבטל את הצו לפתיחת הליכים;"

 

בחוק החדש נקבע כי אם החייב אינו עומד בצו התשלומים, בית המשפט עלול לפנות למעסיק ולבקש שכספי השכר יעברו דרך המנהל המיוחד ובקיזוז התשלום החודשי יועברו לחייב עצמו.

יוצא אפוא, כי אי עמידה בצו התשלומים החודשי עלולה להביא לביטול הליך פשיטת הרגל – חדלות הפירעון.

עורך דין חדלות פירעון

לסיכום איך נקבע צו התשלומים?

נלקחים הכנסותיו של החייב ובני משפחתו בקיזוז ההוצאות ובהתאם לכך נקבע צו התשלומים הראשוני.

בית המשפט רשאי לשנות ו\או להתאים את הצו בהתאם לפרטים המפורטים לעיל ובהתאם לשיקוליו הרחבים בנושא, בהתחשב במצבו הכלכלי והבריאותי של החייב ובני משפחתו החיים עימו.

תקופת התשלומים החודשיים

התשלומים החודשיים ימשכו מתחילת ההליך ועד סופו, צו התשלומים יכול להשתנות בהתאם לנסיבות חייו של החייב וצדדים שלישיים.

כאמור במאמר באתר בענייני פשיטת רגל וחדלות פירעון, תקופת הביניים עלולה להימשך כשנה והצו לשיקום כלכלי כשלוש שנים נוספות.

זמינים אלה אינם קבועים במדויק וניתנים לשינוי בהתאם להחלטות בית המשפט ולמצב הדברים בפועל.

נכתב על ידי עו"ד אבי חיים אדיב

המידע המצוי באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. 

כל האמור באתר זה הינו באחריות הגולש ועו"ד ו\או האתר לא יישא באחריות כזו או אחרת בגין כל טענה ו\או נזק משפטי העלול להיגרם מקריאת תוכן האתר ו\או המאמ

משרדנו עו"ד חדלות פירעון מלווים לקוחות שונים החל מתחילת ההליכים ועד קבלת הפטר מחובותיהם.

אנו מתחשבים בעיקר בצו התשלומים בחדלות פירעון ועוזרים בייצירת מתווה נכון והצגה נכונה של נתוני החייב.

רוצים פרטים נוספים?

מלאו את הטופס ותקבלו שיחת ממשרדינו בהקדם

קצת על משרדינו:

עורך דין אבי חיים אדיב | עורך דין

עורך דין אבי אדיב בעל תואר במשפטים L.L.B.

ניסיון רב בהליכי גביה, תביעות כספיות, פש"ר, פר"ק וייצוג משפטי של גופים מהגדולים במשק.

בין לקוחות משרדנו נמצאים רשתות מזון מהגדולות במשק, חברות פרסום הנסחרות בבורסה, חברות קייטרינג, יבואני צעצועים ועוד…

השאלה החוזרת על עצמה היא האם "אהיה הלקוח המועדף" והאם באמת דואגים להתיק שלי?

משרדנו הוא משרד בוטיק וכל לקוח מקבל את הטיפול הראוי.

עורך דין אבי אדיב

מה הלקוחות אומרים עלינו?

85138800_871168683336229_476181916005957632_o
ברצוננו להוכיר תודה לעורך דין אבי חיים אדיב, תודה שאתה מלווה אותנו בכל ההליכים המשפטיים שעומדים למולנו. בימים אלה נראה כי כל צעד כולל השלכות כה רבות. מהתיק הראשון, ידענו שאיתך אנחנו רוצים ללכת לאורך כל הדרך (התיק נגמר בניצחון).
מילאן טויז בע"מ
team3-1.jpg
אבי אדיב, אין מילים בפי בכדי להודות לך, 4 שנים נלחמנו לצורך קבלת כספנו, ואתה ב 3 חודשים דאגת שנקבל את כל הכסף בחזרה, אנחנו מודים לך מקרב לב.
יוסף ****
88310422_104269141197090_3414923970154070016_n
אבי מלווה את העסק שלי למעלה מ- 5 שנים. בכל רגע שאני צריך אותו הוא שם בשבילי. שירות אדיב ומקצועי. ממליץ בחום!
מיקי דזין
מנכ"ל MDN

בדיקת התאמה ראשונית ללא עלות

מלאו את הטופס ותקבלו שיחת ממשרדינו בהקדם