מדיניות הפרטיות

ברוכים הבאים לאתר www.aha-law.co.il , משרד עו"ד אבי חיים אדיב (להלן: "האתר").
השימוש באתר ובתכנים המופיעים בו, כפוף להסכמתכם המלאה והבלתי חוזרת לאמור בתקנון המתעדכן מפעם לפעם.

האתר ו\או עו"ד אבי חיים אדיב ו\או עורך האתר (להלן: "העורכים"), אינם נושאים בכל אחריות ביחס לתכנים המוצגים באתר, אם במהימנותם ו\או בכל אופן אחר.

כל העושה שימוש באתר ו\או בתכנים המוצגים בו בכל דרך שהיא עושה זאת באחריותו בלעדית, הוא אחראי לכל נזק ממוני ו\או לא ממנוי שיגרם עקב שימושו אם לו עצמו ואם לכל צד שלישי.

התכנים באתר אינם מהווים יעוץ משפטי ו\או חוות דעת ו\או תחליף לייעוץ כזה או אחר.

כל העושה שימוש באתר מוותר על כל תביעה ו\או טענה מכל מן וסוג שהוא כלפי העורכים ו\או מי מהם.

תקנון זה ניתן לשינוי על ידי העורכים ו\או מי מהם בכל עת מבלי ליתן כל הודעה בדבר השינוי.

העורכים רשאים לשמור ו\או לאסוף ו\או להשתמש בדפוסי השימוש באתר ו\או הפרטים אותם הנכם משאירים בו, לרבות לצורך יצירת קשר.

מיקום השיפוט בית המשפט המוסמך בתל אביב.

העורכים שומרים על הזכות לשגר למשאירי הפרטים חומרים פרסומיים ו\או מקצועיים ו\או להעביר את פרטיהם לגופים מסחריים אחרים.

תוכן האתר שמור בזכויות יוצרים ואין להעתיקו ו\או להעבירו ללא קבלת הסכמה מפורשת מהעורכים בכתב.

משתמשי האתר מצהירים כי אין להם ולא תהיה להם כל תביעה ו\או טענה כנגד מי מהעורכים וכי מובהר להם שהאתר אינו מהווה יעוץ משפטי ואין לסמוך ו\או לנקוט פעולות על בסיס האמור באתר ללא ליווי ו\או יעוץ מבעל מקצוע מתאים.

השארת פרטים באתר בכל דרך שהיא מהווה הסכמה בכתב מטעם משאיר הפרטים לפיה הוא מסכים לקבל דברי פרסומת באמצעות הודעות / דוא"ל או כל אמצעי אחר כאמור בסעיף 30(ב) לחוק חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים.
חל איסור מוחלט על הפצה ו\או הצגה בפומבי ו\או מסירה ו\או העתקה ללא קבלת הסכמתם של העורכים בכתב.

לקביעת פגישת יעוץ עם עורך דין

הנכם מוזמנים לייתור עימנו קשר בטלפון

או שילחו את פרטיכם ואנו נחזור אליכם