עורך דין צוואות וירושות

עורך דין צוואות וירושות

עורך דין צוואות וירושות – מתן יעוץ לצורך עריכת צוואות, קיום צוואות וטיפול בהתנגדויות.

 

מה היא צוואה ? – עורך דין צוואות וירושות

אנו יודעים כי בשלב כלשהו בחיינו יגיע העת בו נעזוב את העולם הזה, בתקווה כי הדבר יתקיים בשיבא טובה, אך מה יקרה עם רכושנו ביום שאחרי? לצורך מתן מענה על שאלה זו, נוצרו דיני הצוואות, צוואה היא המסמך המשפטי אשר יאפשר לאדם עוד בחייו לבחור מה יקרה בשעת לכתו מן העולם. באמצעות עורך דין צוואות וירושות תוכלו לערוך צוואה אשר תקבע מי ירש את רכוש הנפטר, באיזה שלב ובאיזה אופן, דבר אשר יקנה שקט נפשי ושיבה טובה.

כך שצוואה היא הדרך הבטוחה ביותר לדאוג לחלוקת העיזבון על פי רצונו של הנפטר.

בנוסף לכך, לא פעם אנו שומעים אל משפחות שלמות הנקלעות לריבים עקב ניסיון חלוקת הירושה בדרכים ערמומיות, דבר שגורר מתחים רבים. לכן, מומלץ לערוך צוואה באמצעות עורך דין צוואות וירושות אשר ידאג לערוך צוואה מקצועית שתגדיר במדויק איזה רכוש יחולק ולמי, דבר שיחסוך כאבי ראש וריבים מיותרים.

לצפייה בחוק הירושה לחצו כאן

לייעוץ משפטי מעורך דין צוואות וירושות

עורך דין צוואות | עורך דין צוואה |

4 דרכים לעריכת צוואה – עורך דין צוואות וירושות

בכדי לתת לצוואה תוקף כלשהו, על עורך הצוואה לעמוד לכל פחות באחת מ 4 הדרכים הקבועות בחוק לעריכת צוואה.

לכן, המלצתנו היא כי הצוואה תיערך על ידי עורך דין צוואות וירושות בכדי למנוע את פסילתה.

 פירוט נוסף ניתן לראות בהמשך.

 • בסעיף 19 לחוק הירושה נקבע : "צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו"

המחוקק קבע כי צוואה בכתב תיכתב כולה ביד המצווה, ותישא תאריך וחתימה והכול בכתב יד.

הסיבה לכך ככל הנראה היא בכדי לאפשר לחוקרים במקרה הצורך לדעת האם אפשר לפסול את הצוואה.

לכאורה נראה כי צוואה בכתב יד לא מחייבת עדים?

אך בפועל הדבר עלול לעלות קשיים רבים ואף התנגדויות לקיום הצוואה בשל בעיות כתיב / קריאה.

שימו לב, במקרים מסוימים הדבר יכול להביא לפסילת הצוואה. 

משכך, ההמלצה היא לפנות לעורך דין צוואות וירושות שידאג לערוך צוואה כדין, בכפוף לחוקים הרלוונטיים אשר תכלול עדים ותקטין באופן מהותי ביותר את האפשרות לפסילתה.

משרדנו, עורכי דין צוואות, מקפידים על הכללים הנדרשים לצורך עריכת הצוואות, תוך העברת הידע למסמכים הרלוונטיים.

 • בסעיף 20 לחוק הירושה נקבע: "צוואה בעדים תהיה בכתב, תצוין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור."
 

פה קובע החוק כי גם צוואה בעדים תהיה בכתב ותכלול תאריך ואת חתימת המצווה.

אבל הפעם היא תהיה מול עדים שיאשרו את החתימה של המצווה ובמקרה הצורך יוכלו להעיד על החתימה שראו, על אופן החתימה וצלילות המצווה.

במעמד חתימת המצווה, העדים יאשרו את החתימה באמצעות החתימה שלהם ויבהירו כי המצווה חתם מולם.

 קיימת עדיפות רבה שכל החתימות יאושרו על ידי עורך דין צוואות.

בסעיף 22 לחוק הירושה נקבע :

"22.  (א)  צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לעניני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, או בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לעניני ירושה או חבר בית דין דתי כאמור.

 (ב)  דברי הצוואה כפי שנרשמו על ידי השופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לעניני ירושה או חבר בית הדין הדתי או כפי שהוגשו לידו, ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, והשופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לעניני ירושה או חבר בית הדין הדתי יאשר בחתימתו על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.

          (ג)   נכתבה הצוואה בלשון שהמצווה אינו שומע, תיקרא בפניו בתרגום ללשון שהוא שומע, והמתרגם יאשר זאת על פני הצוואה.

          (ד)  במקום קריאת הצוואה או תרגומה בפני המצווה יכולה לבוא קריאתה או קריאת תרגומה על ידי המצווה עצמו.

          (ה)  צוואה שנעשתה בפני רשות מותר להפקידה אצל רשם לעניני ירושה.

           (ו)   צוואה בפני רשות תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה ביום ובמקום הנקובים בה כיום העשיה ומקומה.

          (ז)   לענין סעיף זה, דין נוטריון כדין שופט."

עורך דין צוואות

החוק קובע כי צוואה בפני רשות תיעשה על ידי הבאת המצווה בפני אחד מהגרומים המפורטים להלן, כאשר במעמד זה המצווה יבהיר את צוואתו וזו תירשם.

הגורמים האפשריים:

א. שופט.

ב. רשם של בית משפט.

ג. רשם לענייני ירושה.

ד. חבר של בית דין דתי.

ה. נוטריון.

לרוב מסתפקים המצווים בצוואה בפני נוטריון, כאשר צוואה זו מי שחותם כעד הוא הנוטריון, אך ההליך דומה לצוואה בפני עדים.

לפני שמקיימים צוואה בפני רשות, ניתן להתייעץ עם עורך דין צוואות.

בסעיף 23 לחוק נקבע:

" 23.  (א)  שכיב מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל-פה בפני שני עדים השומעים לשונו.

          (ב)  דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזכרון דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידיהם אצל רשם לעניני ירושה; רישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם.

          (ג)   צוואה בעל-פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים."

 

החוק קובע כי לפני המוות רשאי אדם ליתן את צוואתו גם בעל פה, בתנאי שהדבר יתבצע אל מול שני עדים השומעים את הצוואה הנאמרת מפיו, והכול בכפוף לנסיבות מתאימות ולדין.

את דברי המצווה יש לרשום בזיכרון דברים ולהחתים על גביו שני עדים, בציון תאריך ויתר הפרטים הנדרשים, זיכרו מיד עם הרישומים יש להעבירם לרשם הירשוה.

עסקינן בצוואה מסוג נדיר ביותר, דבר הנעשה בנסיבות חריגות ביותר, ואיתו צצות גם הבעיות.

קיים קושי להוכיח את הצוואה, שהרי, מדובר בשני עדים שעלולים להיפסל ולכן, בטרם עריכת צוואה מעין זו יש להתייעץ עם עורך דין צוואות.

לפרטים נוספים
ושיחה עם עורך דין צוואות וירושות

מי רשאי לערוך צוואה – עורך דין צוואות וירושות

לכאורה אדם בר דעת מעל גיל 18 רשאי לערוך צוואה.

אך גם פה קיימים סייגים, לדוגמה במקרה והאדם פסול דין, צוואות עלולה להיפסל.

העיקרון המנחה הוא: 

אדם רשאי להוריש את רכושו לכל שיחפוץ, אם עסקינן בילדיו או בבן / בת זוגו, חברה ואפילו צד ג' כלשהו.

יתרה מכך, אדם יכול להוריש באמצעות צוואה גם לילד שטרם נולד, זאת בתנאי שהוא עתיד להיוולד בתוך 300 ימים מיום פטירת המוריש.

הרצחת וגם ירשת?! 

במקרה בו יורש מורשע בהליך פלילי במעורבות מות המוריש או בניסיון לגרום למותו, הוא לא יוכל ליהנות מפרי עוולתו, גם אם המוריש הזכיר אותו בצוואתו.

דוגמה נוספת היא:

במקרה ואדם מורשה בהעלמת צוואתו האחרונה של המוריש, בזיוף צוואה, בתביעה לירושה על פי צוואה מזויפת או בניסיון לעשות את כל אלה, אינו יכול לרשת את המוריש.

עורך דין צוואות | עורך דין צוואה |

באילו מקרים כדאי לערוך צוואה? – עורך דין צוואות וירושות

 ידועים בציבור צוואה יכולה למנוע סכסוכים אפשריים לגבי מעמד האדם הנותר, גם במקרה ובן/ת זוגו נפטרים, דבר אשר ימנע ויכוחים ובעיות מיותרות.

פיצול הירושה במקרה בו המוריש מבקש להוריש חלקים ספציפיים מרכושו לאדם / גוף ספציפי לרבות בני משפחה, תאגידים, ככל הנראה יצטרך לעשות זאת באמצעות צוואה.

 זכויות ברכוש לעיתים תבקשו לערוך הסדר אשר ינחה את זכויות לשימוש ברכוש לאחר שהאדם נפטר.

גרושים / פרודים – זוגות שעברו הליך גירושים או פירוד.

 במקרה בו אין יורשים על פי דין / ילדים / אחים.

נישואיים שניים לאחר גישורים.

תחומי התמחות

עריכת צוואה

צוואה בעצם מבטלת / משנה / מאשרת את חוק הירושה ביחס לרכושו של נפטר. 

קיימת חשיבות לאופן עריכת הצוואה, יש מקרים בהם המוריש מעוניין להוריש חלק גדול יותר ליורש מסוים, כאשר אדם מעוניין להוריש נכס ליורש שאינו קרוב משפחתה רשום ואפילו במקרה בו ברצונן המוריש לחלק את רכושו באופן אחר לגמרי.

צוואה חוסכת בעיות משפטיות בחלוקת הירושה ומאמצים ועוגמת נפש מהיורשים.

לכן, מומלץ לפנות למשרד עורך דין צוואות וירושות כדי שהצוואה תיערך בצורה מקצועית ע"י עו"ד לענייני צוואות.

 

בנוסף לכך, משרדנו יתאים את נוסח הצוואה לנסיבות הספציפיות של המצווה וייתן דגש לדברים הבאים:

א. כשרות המצווה

ב. תכנון מס בצוואה

ג. חלוקה ספציפית של הנכסים.

כאשר הצוואה ערוכה בצורה הנכונה – אנו מונעים מריבות ומאבקים מיותרים בעניין הירושה.

הגנה על צוואה

הגנה על צוואה כוללת את כל הפעולות הנדרשות לצורך הבטחת ביצוע הצוואה. 

עיקר העיניין הוא – למנוע התנגדות או פסילה. 

בשביל לשמור על הצוואה באופן קפדני, ניתן להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה, דבר אשר יכול למנוע ו/או להגין על הצוואה והרוכש מהתנגדות מיותרת לצו קיום הצוואה. 

בנוסף לכך, במקרה של התנגדות יידרש עורך הצוואה להגיע ולתת עדות בעניין הצוואה לצורך אימות. 

משרדנו מנחה את לקוחותיו לביצוע פעולות אשר יגנו על רצון הנפטר ויסייעו במקרה הצורך בהתמודדות עם מקרים התנגדות כזו או אחרת לצוואה.

התנגדות לצוואה

סעיף 35 לחוק הירושה קובע:

"הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה את בן זוגו של אחד מאלה בטלה".

אדם שערך צוואה, רשאי לבטלה, בכל זמן ומכל סיבה שהיא (קיימים חריגים).

את הצוואה ניתן לבטל במספר דרכים :

 

 1. על ידי השמדה.
 2. עריכת צוואה חדשה, אשר מבטלת את הצוואה הקודמת.
 3. ביטול מפורש באחת הצורות לעשיית צוואה באחת מארבע הדרכים שקבע חוק הירושה לעריכתה של צוואה. 
 4. הדרכים הן – לבטל צוואה בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל פה.
 5. במקרים מסוימים בית המשפט יאשר ביטול צוואה בתצהיר בפני עורך דין צוואות וירושות.

שירותי משרדנו בנושא צוואות

 • עריכת צוואה
  • בקשה למתן צו קיום צוואה
 • העברת בעלות בנכס בגין צו קיום צוואה

 • מימוש רצון הנפטר

 • התנדות צוואה
 • פסילת צוואה

בנוסף לכך, בזמן שעורך דין צוואות וירושות עורך בשבילכם את הצוואה הוא פועל בהתאם להוראות הדין תוך נקיטת פעולות אשר יפחיתו את האפשרות שהצוואה תיפסל.

נכתב על ידי עורך דין אבי אדיב (עורך דין צוואות וירושות).

המידע המצוי באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי או לכל יעוץ אחר. 

כל האמור באתר הינו באחריות הגולש.

עורך הדין ו\או האתר לא יישא באחריות כזו או אחרת בגין כל טענה ו\או נזק משפטי העלול להיגרם מקריאת תוכן האתר ו\או המאמר.

לפרטים נוספים
ושיחה עם עורך דין צוואות וירושות

רוצים פרטים נוספים מעורך דין צוואות וירושות?

מלאו את פרטיכם ונשוב אליכם בהקדם

השארת פרטים מהווה הסכמה בכתב לקבלת דברי פרסומת

קצת על משרדינו:

עורך דין אבי חיים אדיב | עורך דין

משרד עורך הדין אבי אדיב הינו משרד בוטיק המתמחה  בצוואות, תביעות כספיות כנגד עסקים\ חברות וגם לקוחות פרטיים.

המשרד אוחז בתוצאות מוכחות!

בין לקוחות משרדנו נמצאים רשתות מזון מהגדולות במשק, לרבות חברות פרסום הנסחרות בבורסה, חברות קייטרינג, יבואני צעצועים ועוד…

עורך דין אבי אדיב

מה הלקוחות אומרים עלינו?

85138800_871168683336229_476181916005957632_o
ברצוננו להוכיר תודה לעורך דין אבי חיים אדיב, תודה שאתה מלווה אותנו בכל ההליכים המשפטיים שעומדים למולנו. בימים אלה נראה כי כל צעד כולל השלכות כה רבות. מהתיק הראשון, ידענו שאיתך אנחנו רוצים ללכת לאורך כל הדרך (התיק נגמר בניצחון).
מילאן טויז בע"מ
team3-1.jpg
אבי אדיב, אין מילים בפי בכדי להודות לך, 4 שנים נלחמנו לצורך קבלת כספנו, ואתה ב 3 חודשים דאגת שנקבל את כל הכסף בחזרה, אנחנו מודים לך מקרב לב.
יוסף ****
88310422_104269141197090_3414923970154070016_n
אבי עורך דין מעוולה! מלווה את העסק שלי למעלה מ- 5 שנים. בכל רגע שאני צריך אותו הוא שם בשבילי. שירות אדיב ומקצועי. ממליץ בחום!
מיקי דזין
מנכ"ל MDN

בדיקת התאמה ראשונית ללא עלות

מלאו את הטופס ועורך דין צוואות מתמחה בתחום ישוב אליכם

השארת פרטים מהווה הסכמה בכתב לקבלת דברי פרסומת

נשמח לעזור!
שלחו הודעה ועו"ד מומחה יחזור אליכם
בעת לחיצה על כפתור " חזרת נציג" הינך מאשר/ת בזאת לעורך דין אבי אדיב י לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י שליחת מייל חוזר.