עורך דין בנקים

הבנק שוב מקשה עליכם? למרבה הצער הבנקים רגילים להקשות על הציבור גם אם לפעמים זה בניגוד לחוק או להוראות בנק ישראל שמחייבות את הבנקים לנהוג בהתאם להוראותיו ולכן עורך דין בנקים ידע לתת את המענה הראוי.

עורך דין בנקים

לבנקים יש חובות זהירות ואמון גדולות מחברות פרטיות, חובות הבנק מגיעות בין היתר מהרגולציה המוטלת עליהם ומחוקים שונים שחוקקו דווקא בשביל למזער את הכוחניות שבה הבנק נוהג כלפי לקוחותיו השבויים.
אז גם במקרה והבנק מגיש תביעה כנגדכם, יש לבחון את התנהלות הבנק, האם היא תקינה? האם המסמכים שחתמתם עליהם נערכו כדין? – בדקו זאת עם עורך דין בנקים.
החובות הבנק כלפי לקוחותיו:
חובת סודיות
אמון
זהירות כלפי לקוח
תום לב
נזיקין וחוזים – אחרת תגיע תביעת רשלנות
מתן אשראי בצורה הגיונית
איסור התניית שירות בשירות
איסור על אי מתן שירות \ פתיחת חשבון ללא סיבה

תביעות בגין חבות בנקאית - עורך דין בנקים

חבר \ בן משפחה \ בן זוג ביקש ממכם לחתום על כתב ערבות לטובת החשבון או לטובת הלוואה, אותו אדם לא עומד בהלוואה והגישו כנגדו תביעה, ועם הזמן לפתע יש תביעה גם כנגד הערב, מה עושים?
ראשית יש סוגים שונים של ערבים, ערב מוגן וערב יחיד:
ערב מוגן – ערב מוגן מוגדר בסעיף 19 לחוק הערבות, תשכ"ז-1967, בטרם הגשת תביעה כנגד ערב כזה, על הבנק לבקש אישור מרשם ההוצאה לפועל על מצוי הליכים. קיימים מספר מקרים בהם ניתן להגיש תביעה ישירות כנגד הערב המוגן וזאת בין היתר עקב פטירת החייב או היות החייב בהליכי פשיטת רגל.
ערב יחיד- לרוב מדובר בערבות הגבוה מסכום של 89,311.66 ₪ או בבן זוג החייב או בעל המניות של החברה החייבת, במצב זה, הבנק יכול להגיש את התביעה כנגד החייב וכנגד הערב ביחד ולחוד כבר מההתחלה, מבלי להזדקק לאישור רשם ההוצאה לפועל או בתנאים מתלים.

חובת סודיות בנקאית

על הבנקים מוטלת חובת סודיות בנקאית, שהיא רחבה ביותר, חל איסור על הבנק ו\או פקידי הבנק להעביר מידע אודותכם לצדדים שלישיים ללא אישורכם אלא אם הדבר מותר על פי חוק.
לפעמים אנו נתקלים בפקידי בנק המסתובבים בין חברים ומספרים, מה קורה בחשבונות הבנק של לקוחותיו, הדבר מהווה הפרה בוטה וחדירה לפרטיות, דבר העלול להוות זכות תביעה ממשית כנגד הבנק בסכומים משמעותיים של עשרות ומאות אלפי שקלים.

עורך דין בנקים

תום לב - עורך דין בנקים

על הבנק מוטלת חובה לנהוג בתום לב כלפי לקוחותיו, גם בעת מתן האשראי וגם במקרה והם רוצים לסגור את מסגרת האשראי שניתנה עד ליום זה לבדיקה ניתן לפנות לעורך דין בנקים.
על הבנק לנהוג בהגינות כלפיו לקוחותיו, לא יעלה על הדעת כי הבנק ללא כל סיבה יפסיק לתת כל שירות ללקוח ובכך יגרום לאותו הלקוח נזק, עקב עצירת מסגרות האשראי ואפשרויות המשיכה מהבנק.
קיימים מקרים מצערים, במסגרתם הבנק אפשר במשך שנים אפשרות חריגה ממסגרת האשראי לתקופות קצרות ולפתע, ביום אחד באותן נסיבות בחר הבנק לסגור את הברז. התנהלות הבנק לאורך השנים יכול להוות הסכם משתמע, במסגרתו אושר ללקוח באופן רציף לחרוג ממסגרת האשראי, משכך, עצירה פתאומית של המסגרת עלול להוות עילת תביעה כנגד הבנק במסגרתה ייתבעו מלוא הנזקים שנגרמו ללקוח.

איסור על אי מתן שירות \ פתיחת חשבון ללא סיבה - עורך דין בנקים

על הבנק להעניק שירות לכל המבקש בכך, וחל איסור על אי מתן שירות ללא סיבה ו\או סיבה מספרת לכך – הנושא ניתן לבדיקה באמצעות עורך דין בנקים.
לעניין זה ניתן לראות את סעיף 2 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981:
"2. (א)  לא יסרב תאגיד בנקאי סירוב בלתי סביר לתת שירותים מהסוגים הבאים:
(1)   קבלת פקדון כספי במטבע ישראלי או במטבע חוץ;
(2)   פתיחת חשבון עובר ושב במטבע ישראלי וניהולו כל עוד מתקיימת אחת מאלה:
(א)   החשבון ביתרת זכות לטובת הלקוח;
(ב)   הלקוח עומד בתנאי ההסכם בינו לבין התאגיד הבנקאי בקשר לניהול החשבון;
(3)   מכירת שיקים בנקאיים במטבע ישראלי ובמטבע חוץ;"

 

המשך - עורך דין בנקים

 

על אף הסעיף, לפעמים פקידי הבנק מרשים לעצמם לנהוג בצורה פוגענית כלפי הלקוחות, ובמצב כזה ניתן לגרום לבנק לפעול בהתאם להנחיות הנ"ל באמצעות פניה לבנק ישראל.
למען הסר ספק, אבהיר כי אין באמור בכדי לחייב את הבנק במתן אשראי ללקוח, לעניין אשראי הבנק רשאי לבחון את המסגרת אותה הוא מסכים לתת, אך עליו לעשות זאת בתום לב.

הבנק אף מנוע מלהתנות שירות בשירות, זאת בהתאם לסעיף 2 4 ב לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) שם נכתב : "(ב) התניית תנאים בלתי סבירים למתן שירות דינה כדין סירוב בלתי סביר לתיתו."

ככל ונתקלתם באחת מהפעולות האמורות לעיל, ייתכן וקיימת לכם עילת תביעה כנגד הבנק עקב פעולותיו הרשלניות ואף גרימת הנזקים.

לא פעם עורך דין בנקים פתח חשבונות לאותם אנשים שהבנקים פשוט סרבו לפתוח להם את החשבון כפי שמתחייב.

רשלנות הבנק בדיקה באמצעות עורך דין בנקים

על אף שנראה שהבנק הוא גוף מוסדי מסודר, לא פעם הוא נוהג ברשלנות אשר גוררת אתכם לנזקים, בגין נזקים אלה ניתן לתבוע את הבנק.
אתן לכם, שתי דוגמאות אפשריות:
ביצעתם העברה בנקאית לחשבון מסוים, אך פקיד הבנק טעה והעביר את הכספים לחשבונו של אחר, כאשר עשה זאת לא הסתכל על שם המוטב שמופיע וחשבון הבנק.
בעצם עקב רשלנות הפקיד (הבנק), נגרם לכם נזק בסכום העברה ואת זה ניתן לתבוע.
אם נגרמו נזקים נוספים עקב כך, ניתן לתבוע גם בגינם.

נתתם למישהו שיק, אותו אדם הפקיד את השיק אך השיק לא כובד עקב בעיה טכנית של הבנק. אך במקום לכתוב כי הדבר ארע עקב בעיה טכנית, הבנק טען כי השיק חזר מסיבת אין כיסוי מספיק, דבר אשר גרר לשון הרע ונזק.

לקבלת פרטים נוספים לתביעות נגד הבנק או תביעות מטעם הבנק אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו ועורך דין בנקים ישוב אליכם.

עורך דין בנקים | עו"ד בנקים
מי אנחנו - משרד עורך הדין אבי אדיב - עורך דין בנקים

משרדנו הוא משרד בוטיק המייצג אנשים פרטיים ועסקיים מהגדולים במשק.

משרדנו מביא תוצאות באופן עקבי. אבי אדיב בעברו ייצג בנקים והיום המשרד מייצג גופים מהגדולים במשק – עורך דין בנקים.

אנו מעניקים את השירותים המשפטיים הבאים:

  • התנגדות לביצוע שטר (לצפייה בטופס)
  • ביטול עיקולים והגבלות
  • הסדר חובות
  • עורך דין הוצאה לפועל
  • כתב הגנה בתביעה בסכום קצוב
  • הליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון
  • יצירת צו תשלומים נמוך
  • מכירת נכסים

לקביעת פגישה
עם עורך דין בנקים

עורך דין בנקים

רוצים פרטים נוספים מעורך דין בנקים?

מלאו את הטופס ותקבלו שיחת ממשרדינו בהקדם

קצת על משרדינו:

עורך דין אבי חיים אדיב | עורך דין

עורך דין אבי אדיב בעל תואר במשפטים L.L.B.

ניסיון רב בהליכי גביה, תביעות כספיות, פש"ר, פר"ק וייצוג משפטי של גופים מהגדולים במשק.

בין לקוחות משרדנו נמצאים רשתות מזון מהגדולות במשק, חברות פרסום הנסחרות בבורסה, חברות קייטרינג, יבואני צעצועים ועוד…

השאלה החוזרת על עצמה היא האם "אהיה הלקוח המועדף" והאם באמת דואגים להתיק שלי?

משרדנו הוא משרד בוטיק וכל לקוח מקבל את הטיפול הראוי.

עורך דין בנקים

עורך דין אבי אדיב

מה הלקוחות אומרים עלינו?

85138800_871168683336229_476181916005957632_o

ברצוננו להוכיר תודה לעורך דין אבי חיים אדיב, תודה שאתה מלווה אותנו בכל ההליכים המשפטיים שעומדים למולנו. בימים אלה נראה כי כל צעד כולל השלכות כה רבות. מהתיק הראשון, ידענו שאיתך אנחנו רוצים ללכת לאורך כל הדרך (התיק נגמר בניצחון).

מילאן טויז בע"מ
team3-1.jpg

אבי אדיב, אין מילים בפי בכדי להודות לך, 4 שנים נלחמנו לצורך קבלת כספנו, ואתה ב 3 חודשים דאגת שנקבל את כל הכסף בחזרה, אנחנו מודים לך מקרב לב.

יוסף ****
88310422_104269141197090_3414923970154070016_n

אבי מלווה את העסק שלי למעלה מ- 5 שנים. בכל רגע שאני צריך אותו הוא שם בשבילי. שירות אדיב ומקצועי. ממליץ בחום!

מיקי דזין
מנכ"ל MDN

בדיקת התאמה ראשונית ללא עלות

מלאו את הטופס ועורך דין בנקים ממשרדנו ישוב אליכם בהקדם

עורך דין בנקים

בצעו בדיקת התאמה להליך
ללא עלות