עורך דין בנקים

עורך דין בנקים מסייע במצב בו בנק שמקשה עליכם.

למרבה הצער הבנקים רגילים להקשות על הציבור גם אם לפעמים זה בניגוד לחוק או להוראות בנק ישראל שמחייבות את הבנקים לנהוג בהתאם להוראותיו ולכן עורך דין בנקים ידע לתת את המענה הראוי.

עורך דין אבי אדיב

עורך דין בנקים

לבנקים יש חובות זהירות ואמון גדולות מחברות פרטיות, חובות הבנק מגיעות בין היתר מהרגולציה המוטלת עליהם ומחוקים שונים שחוקקו דווקא בשביל למזער את הכוחניות שבה הבנק נוהג כלפי לקוחותיו השבויים. אז גם במקרה והבנק מגיש תביעה כנגדכם, יש לבחון את התנהלות הבנק, האם היא תקינה? 

האם המסמכים שחתמתם עליהם נערכו כדין?

בדקו זאת עם עורך דין בנקים.

חובות הבנק כלפי לקוחותיו

 • חובת סודיות
 • אמון
 • זהירות כלפי לקוח
 • תום לב
 • נזיקין וחוזים – רשלנות
 • מתן אשראי בצורה הגיונית
 • איסור התניית שירות בשירות
 • איסור על אי מתן שירות \ פתיחת חשבון ללא סיבה

משרדנו מעניק ליווי ויעוץ משפטי כנגד בנקים בעיקר במקרים הבאים

 • הליכי משפטיים נגד בנקים אשר גרמו לכם נזקים כלכלים תדמיתיים.
 • עריכת כתבי הגנה מתביעות כספיות שבנקים נוקטים כנגד חבות בחשבון.
 • עריכת כתבי הגנה מתביעות כספיות שנובעות מערבות לחוק.
 • עצירת אפליה שהבנק נוקט בה כנגד לקוח המבקש לקבל שירות / לפתוח חשבון.
 • ביטול הגבלת שיקים.
 • הליכי הוצאה לפועל.

תביעות כספיות

ביצוע התגוננות בפני תביעות כספיות אשר הוגשו על ידי הבנקים והגשת תביעות בגין נזקים שנגרמו לכם, הלקוחות.

משרדנו מייצג חייבים וחברות בהליכי חדלות פרעון, הסדרי נושים, הקפאת הליכים ועוד.

ביצוע ייצוג ללקוחות בהוצאה לפועל ובבית משפט בהתנגדות למימוש שטרות ועוד.

ייצוג בתיקי ליטיגציה מורכבים, תביעות ייצוגיות, נגזרות ועוד.

לקביעת פגישה
עם עורך דין בנקים
עורך דין בנקים | עו"ד בנקים

תביעות בגין חבות בנקאית - עורך דין בנקים

עקב חובות שנצברו בחשבון הבנק, בנקים נוטים להגיש תביעה בסדר דין מקוצר, דבר המתאפשר להם.

משרדנו מעניק שירות והגנה משפטיים לאנשים הנתבעים על ידי הבנק עקב חובות שנצברו בחשבון.

בנוסף, לעיתים החובות נצרו על ידי אדם נוסף שהיה בחשבון ולא הנתבע עצמו, אך הנתבע בעל כורחו נכנס לתסבוכת זו.

תביעות ערבות - עורך דין בנקים

חבר \ בן משפחה \ בן זוג ביקש ממכם לחתום על כתב ערבות לטובת החשבון או לטובת הלוואה, אותו אדם לא עומד בהלוואה והגישו כנגדו תביעה, ועם הזמן לפתע יש תביעה גם כנגד הערב, מה עושים?
יש סוגים שונים של ערבים, ערב מוגן וערב יחיד:

ערב מוגן

ערב מוגן מוגדר בסעיף 19 לחוק הערבות, תשכ"ז-1967.

בטרם הגשת תביעה כנגד ערב מוגן, הבנק לבקש אישור מרשם ההוצאה לפועל על מצוי הליכים. 

קיימים מספר מקרים בהם ניתן להגיש תביעה ישירות כנגד הערב המוגן וזאת בין היתר עקב פטירת החייב או היות החייב בהליכי פשיטת רגל.

ערב יחיד

לרוב מדובר בערבות הגבוה מסכום של 89,311.66 ₪ או בבן זוג החייב או בעל המניות של החברה החייבת, במצב זה, הבנק יכול להגיש את התביעה כנגד החייב וכנגד הערב ביחד ולחוד כבר מההתחלה, מבלי להזדקק לאישור רשם ההוצאה לפועל או בתנאים מתלים.

חובת סודיות בנקאית

על הבנקים מוטלת חובת סודיות בנקאית, שהיא רחבה ביותר, חל איסור על הבנק ו\או פקידי הבנק להעביר מידע אודותכם לצדדים שלישיים ללא אישורכם אלא אם הדבר מותר על פי חוק. לפעמים אנו נתקלים בפקידי בנק המסתובבים בין חברים ומספרים, מה קורה בחשבונות הבנק של לקוחותיו, הדבר מהווה הפרה בוטה וחדירה לפרטיות, דבר העלול להוות זכות תביעה ממשית כנגד הבנק בסכומים משמעותיים של עשרות ומאות אלפי שקלים.

עורך דין בנקים

תום לב - עורך דין בנקים

על הבנק מוטלת חובה לנהוג בתום לב כלפי לקוחותיו, גם בעת מתן האשראי וגם במקרה והם רוצים לסגור את מסגרת האשראי שניתנה עד ליום זה לבדיקה ניתן לפנות לעורך דין בנקים. על הבנק לנהוג בהגינות כלפיו לקוחותיו, לא יעלה על הדעת כי הבנק ללא כל סיבה יפסיק לתת כל שירות ללקוח ובכך יגרום לאותו הלקוח נזק, עקב עצירת מסגרות האשראי ואפשרויות המשיכה מהבנק. בנוסף, קיימים מקרים מצערים, במסגרתם הבנק אפשר במשך שנים אפשרות חריגה ממסגרת האשראי לתקופות קצרות ולפתע, ביום אחד באותן נסיבות בחר הבנק לסגור את הברז. התנהלות הבנק לאורך השנים יכול להוות הסכם משתמע, במסגרתו אושר ללקוח באופן רציף לחרוג ממסגרת האשראי, משכך, עצירה פתאומית של המסגרת עלול להוות עילת תביעה כנגד הבנק במסגרתה ייתבעו מלוא הנזקים שנגרמו ללקוח.

איסור על אי מתן שירות \ פתיחת חשבון ללא סיבה - עורך דין בנקים

על הבנק להעניק שירות לכל המבקש בכך, וחל איסור על אי מתן שירות ללא סיבה ו\או סיבה מספקת לכך – הנושא ניתן לבדיקה באמצעות עורך דין בנקים.
לעניין זה ניתן לראות את סעיף 2 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981:
"2. (א)  לא יסרב תאגיד בנקאי סירוב בלתי סביר לתת שירותים מהסוגים הבאים:
(1)   קבלת פקדון כספי במטבע ישראלי או במטבע חוץ;
(2)   פתיחת חשבון עובר ושב במטבע ישראלי וניהולו כל עוד מתקיימת אחת מאלה:
(א)   החשבון ביתרת זכות לטובת הלקוח;
(ב)   הלקוח עומד בתנאי ההסכם בינו לבין התאגיד הבנקאי בקשר לניהול החשבון;
(3)   מכירת שיקים בנקאיים במטבע ישראלי ובמטבע חוץ;"

 

המשך - עורך דין בנקים

על אף הסעיף, לפעמים פקידי הבנק מרשים לעצמם לנהוג בצורה פוגענית כלפי הלקוחות.

במצב כזה ניתן לגרום לבנק לפעול בהתאם להנחיות הנ"ל באמצעות פניה לבנק ישראל. 

למען הסר ספק, אבהיר כי אין באמור בכדי לחייב את הבנק במתן אשראי ללקוח, לעניין אשראי הבנק רשאי לבחון את המסגרת אותה הוא מסכים לתת, אך עליו לעשות זאת בתום לב. 

בנוסף, הבנק מנוע מלהתנות שירות בשירות, זאת בהתאם לסעיף 2 4 ב לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) שם נכתב : 

"(ב) התניית תנאים בלתי סבירים למתן שירות דינה כדין סירוב בלתי סביר לתיתו."

נתקלתם בפעולות אלו?

ככל ונתקלתם באחת מהפעולות האמורות לעיל, ייתכן וקיימת לכם עילת תביעה כנגד הבנק עקב פעולותיו הרשלניות ואף גרימת הנזקים.

לא פעם עורך דין בנקים פתח חשבונות לאותם אנשים שהבנקים פשוט סרבו לפתוח להם את החשבון כפי שמתחייב.

רשלנות הבנק בדיקה באמצעות עורך דין בנקים

על אף שנראה שהבנק הוא גוף מוסדי מסודר, לא פעם הוא נוהג ברשלנות אשר גוררת אתכם לנזקים, בגין נזקים אלה ניתן לתבוע את הבנק.
אתן לכם, שתי דוגמאות אפשריות:
בנוסף, ביצעתם העברה בנקאית לחשבון מסוים, אך פקיד הבנק טעה והעביר את הכספים לחשבונו של אחר, כאשר עשה זאת לא הסתכל על שם המוטב שמופיע וחשבון הבנק.
בעצם עקב רשלנות הפקיד (הבנק), נגרם לכם נזק בסכום העברה ואת זה ניתן לתבוע.
אם נגרמו נזקים נוספים עקב כך, ניתן לתבוע גם בגינם.

נתתם למישהו שיק?

נתתם למישהו שיק, אותו אדם הפקיד את השיק אך השיק לא כובד עקב בעיה טכנית של הבנק.

אך במקום לכתוב כי הדבר ארע עקב בעיה טכנית, הבנק טען כי השיק חזר מסיבת אין כיסוי מספיק, דבר אשר גרר לשון הרע ונזק. לקבלת פרטים נוספים לתביעות נגד הבנק או תביעות מטעם הבנק אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו ועורך דין בנקים ישוב אליכם.

תביעות בנקים כבעל עסק

עסק באופן גורף לא יכול לעבוד ללא אשראי וללא תזרים עסקי, במיוחד לא כאשר הוא צריך לרכוש סחורות או להעסיק עובדים. 

בנוסף, חשבון מוגבל לעסק או הגעת בעל העסק לתביעות משפטיות מול הבנקים, דבר שיכול לבסוף גם להיגרר למצב של חדלות פירעון הוא כרוך בהשלכות רחבות היקף ועשוי להביא לקריסה טוטאלית של העסק. בשביל להימנע מסיטואציה לא נעימים ולהגיע להסדרים מתאימים עם הבנקים וגופי האשראי השונים, או להתנהל מולם בהליכים משפטיים שונים, מומלץ להיעזר בעורך דין בקיא ומנוסה בתחום ייחודי זה.

מי אנחנו - עורך דין בנקים

משרדנו הוא משרד בוטיק המייצג אנשים פרטיים ועסקיים מהגדולים במשק.

בנוסף, משרדנו מביא תוצאות באופן עקבי. 

אבי אדיב בעברו ייצג בנקים והיום המשרד מייצג גופים מהגדולים במשק – עורך דין בנקים.

אנו מעניקים את השירותים המשפטיים הבאים

 • התנגדות לביצוע שטר (לצפייה בטופס)
 • ביטול עיקולים והגבלות
 • הסדר חובות
 • עורך דין הוצאה לפועל
 • כתב הגנה בתביעה בסכום קצוב
 • הליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון
 • יצירת צו תשלומים נמוך
 • מכירת נכסים

לקביעת פגישה עם עורך דין בנקים

עורך דין בנקים

רוצים פרטים נוספים?

מלאו את הטופס ותקבלו שיחת ממשרדינו בהקדם

השארת פרטים מהווה הסכמה בכתב לקבלת דברי פרסומת

03-9405152

קצת על משרדינו:

עורך דין אבי חיים אדיב | עורך דין

עורך דין אבי אדיב בעל תואר במשפטים L.L.B.

ניסיון רב בהליכי גביה, תביעות כספיות, פש"ר, פר"ק וייצוג משפטי של גופים מהגדולים במשק.

בין לקוחות משרדנו נמצאים רשתות מזון מהגדולות במשק, חברות פרסום הנסחרות בבורסה, חברות קייטרינג, יבואני צעצועים ועוד…

השאלה החוזרת על עצמה היא האם "אהיה הלקוח המועדף" והאם באמת דואגים להתיק שלי?

משרדנו הוא משרד בוטיק וכל לקוח מקבל את הטיפול הראוי.

עורך דין בנקים

עורך דין אבי אדיב

03-9405152

מה הלקוחות אומרים עלינו?

85138800_871168683336229_476181916005957632_o
ברצוננו להוכיר תודה לעורך דין אבי חיים אדיב, תודה שאתה מלווה אותנו בכל ההליכים המשפטיים שעומדים למולנו. בימים אלה נראה כי כל צעד כולל השלכות כה רבות. מהתיק הראשון, ידענו שאיתך אנחנו רוצים ללכת לאורך כל הדרך (התיק נגמר בניצחון).
מילאן טויז בע"מ
team3-1.jpg
אבי אדיב, אין מילים בפי בכדי להודות לך, 4 שנים נלחמנו לצורך קבלת כספנו, ואתה ב 3 חודשים דאגת שנקבל את כל הכסף בחזרה, אנחנו מודים לך מקרב לב.
יוסף ****
88310422_104269141197090_3414923970154070016_n
אבי מלווה את העסק שלי למעלה מ- 5 שנים. בכל רגע שאני צריך אותו הוא שם בשבילי. שירות אדיב ומקצועי. ממליץ בחום!
מיקי דזין
מנכ"ל MDN

בדיקת התאמה ראשונית ללא עלות

מלאו את הטופס ועורך דין בנקים ממשרדנו ישוב אליכם בהקדם

השארת פרטים מהווה הסכמה בכתב לקבלת דברי פרסומת

עורך דין בנקים

נשמח לעזור!
שלחו הודעה ועו"ד מומחה יחזור אליכם
בעת לחיצה על כפתור " חזרת נציג" הינך מאשר/ת בזאת לעורך דין אבי אדיב י לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י שליחת מייל חוזר.